Economie

Partnerbijdrage

De toegevoegde waarde van een arbeidsdeskundige bij re-integratie tweede spoor

Meestal re-integreer je in je eigen functie bij je huidige werkgever wanneer je als medewerker bent uitgevallen door ziekte. Als je door ziekte je huidige werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, is dat helaas niet altijd mogelijk. Wanneer je weer aan het werk gaat, wordt in dat geval gezocht naar aangepast werk. Het behoort ook niet altijd tot de mogelijkheden om in een andere functie te re-integreren. Dan is tweede spoor re-integratie aan de orde. Dit houdt in dat je bij een andere werkgever gaat re-integreren. Re-integratie in het tweede spoor dient uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie te worden opgestart. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden die een arbeidsdeskundige van het re-integratiebureau Xs2more biedt op het gebied van re-integratietrajecten.


Leestijd: 2 minuten

De toegevoegde waarde van een arbeidsdeskundige bij re-integratie tweede spoor
De toegevoegde waarde van een arbeidsdeskundige bij re-integratie tweede spoor

Een arbeidsdeskundige gaat altijd eerst na of alle mogelijkheden binnen het eerste spoor-traject voldoende zijn onderzocht, wanneer je als werknemer wordt aangemeld voor re-integratie in het tweede spoor. Het moet overduidelijk zijn dat een re-integratietraject bij je eigen werkgever niet (meer) mogelijk is. Wel kan het aan de orde zijn dat re-integratie in het eerste en het tweede spoor naast elkaar lopen, bijvoorbeeld als er nog kans is op herstel voor het eigen werk, maar wel sprake is van ziekteverzuim dat langer duurt dan een jaar. Je werkgever heeft meestal al door een arbeidskundige laten onderzoeken wat jouw mogelijkheden zijn om je werk te hervatten. Dat onderzoek vormt het uitgangspunt voor re-integratie in het tweede spoor.

Als er geen mogelijkheden zijn om bij je eigen werkgever te re-integreren, is de werkgever verplicht om je een tweede spoor traject aan te bieden. De exacte invulling wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie, maar het traject bestaat in ieder geval uit een aantal vaste onderdelen en acties. Daarbij speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol, want die bepaalt in hoeverre je kunt re-integreren en belastbaar bent. Afhankelijk van kennis, kunde en ervaring, word je vervolgens intensief begeleid en ondersteund in het zoeken, vinden en re-integreren in nieuw werk bij een andere werkgever. Er volgt een afspraak met een re-integratie adviseur voor het voeren van een intakegesprek, nadat je bent aangemeld voor een tweede spoor traject. 

Dit gesprek vormt de basis voor het opstellen van een re-integratieplan, dat bestaat uit onder meer: een formulering van een arbeidsmarktrelevant en realistisch doel, de stappen die nodig zijn om het doel te bereiken en een samenvatting van de huidige situatie. Daarnaast is de verwachte duur van het traject is een onderdeel van het plan.

Door middel van het verfijnen van je sollicitatietechnieken, trainingsgesprekken, het voeren van sollicitatiegesprekken en het ontdekken van je sterke punten, word je tijdens het tweede spoor traject tevens begeleid bij het solliciteren naar nieuw werk. Dit zijn allemaal krachtige middelen die de kans van slagen aanzienlijk doen toenemen bij re-integratie in het tweede spoor. Het risico dat re-integratie tweede spoor mislukt wordt hiermee zoveel mogelijk teruggedrongen. Een ervaren re-integratie adviseur van Xs2more beschikt immers over alle kennis die nodig is om je succesvol te begeleiden.