Economie

Groninger Dijkgraaf: “Veilig leven met water wordt minder vanzelfsprekend”

We kunnen in de toekomst niet onbeperkt blijven doorgaan met het verhogen van dijken. Door de stijgende zeespiegel en extreme neerslag zullen we gedwongen worden om op een andere manier na te denken over de kustverdediging, en de dijkbescherming. Mogelijk zullen we in de toekomst vaker dubbele dijken moeten aanleggen, zoals al is gebeurd in Bierum in noordoost Groningen, nabij Delfzijl. Dat betoogt de Groningse oud-wethouder Roeland van der Schaaf, die nu Dijkgraaf is bij het Waterschap Noorderzijlvest.


Leestijd: 2 minuten

default
default

Het wordt in alle seizoenen warmer. We krijgen nog vaker te maken met extreme neerslag en droogte en weersextremen zullen elkaar sneller opvolgen. Daarnaast zal de zeespiegel harder stijgen dan eerder gedacht; mogelijk tot 1 meter in het jaar 2100. Dit heeft grote gevolgen voor het waterbeheer. De garantie op voldoende aanvoer van zoet water als het te droog is en genoeg water kunnen afvoeren als het te nat is, komt verder onder druk te staan. “Veilig leven met water is niet meer zo vanzelfsprekend als het was”, zegt dijkgraaf Roeland van der Schaaf van Waterschap Noorderzijlvest in reactie op de nieuwe KNMI Klimaatscenario’s.

De waterschappen gebruiken de klimaatscenario’s om er normen voor waterveiligheid, wateroverlast en droogte op te baseren. De Unie van Waterschappen bepleit in zijn reactie op de klimaatscenario’s de urgentie om dijken te blijven versterken en daar genoeg ruimte en geld voor te reserveren.

Dijkgraaf Van der Schaaf: “Overal in het land vinden versterkingsoperaties plaats; de grootste ingreep na de Deltawerken. Die plannen moeten we zeker doorzetten. Maar er is in de nabije toekomst meer nodig dan het blijven verhogen en verbreden van de dijken. Daarom wordt er nu in het land en zeker in onze Noordelijke regio al onderzocht hoe de kustverdediging anders vorm kan krijgen.

De dijkgraaf bepleit dat er al in de nabije toekomst meer nodig is dan het blijven verhogen en verbreden van de dijken. “Dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Daar zal niet overal genoeg ruimte voor zijn. Daarom wordt er nu in het land en zeker in onze regio al onderzocht hoe de kustverdediging anders vorm kan krijgen: met dijklandschappen in een brede kustzone waarin bijvoorbeeld buitendijks de kracht van de zee wordt opgevangen. Of waarbij we juist meer moeten meebewegen met de zee op sommige plekken”.

Foto: Bij de ontwikkeling van de Dubbele Dijk ter hoogte van Bierum is rekening gehouden met klimaatveranderingen. (Foto Noorderzijlvest)