Economie

Extra geld voor restauratie karakteristieke panden in Groningen

De provincie vult het bestaande Cultuurfonds voor Monumenten Groningen aan met 1 miljoen euro. Dit fonds stelt eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek en beeldbepalend pand in staat om een lening aan te vragen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van het pand.


Leestijd: 1 minuut

Extra geld voor restauratie karakteristieke panden in Groningen
Extra geld voor restauratie karakteristieke panden in Groningen

Op woensdag bezocht Mirjam Wulfse (gedeputeerde provincie Groningen) samen met vertegenwoordigers van het Nationaal Restauratiefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds een pand in de Sint Walburgstraat in het centrum van Groningen. De bewoner van dit pand restaureert en verduurzaamt een voormalige basisschool met een lening uit het Cultuurfonds voor Monumenten. Het pand krijgt als een cohousing project een nieuwe bestemming. In de oude school komen appartementen met gemeenschappelijke ruimtes.

"Dankzij dit fonds hebben we sinds 2003 vele eigenaren kunnen ondersteunen. En die steun is ook hard nodig om die gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden binnen beschermde stads- en dorpsgezichten te kunnen behouden”, gedeputeerde erfgoed Mirjam Wulfse. “Dat is belangrijk, want ons gebouwd erfgoed maakt dat wij onze omgeving herkennen en dat we ons thuis voelen. Het fonds is zeer succesvol en daarom stellen we nu nog eens 1 miljoen euro beschikbaar."  

De provincie stortte eerder al 2,1 miljoen euro extra in het fonds. Dit geld is inmiddels bijna uitgeleend. De behoefte aan financiële ondersteuning onder eigenaren is groot. Daarom is nu besloten om eenmalig 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. Het Nationaal Restauratiefonds vult dat bedrag aan met € 350.000. De uitvoering van dit fonds wordt verzorgd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds. Op www.restauratiefonds.nl en www.cultuurfonds.nl staat meer informatie.