Economie

Partnerbijdrage

Gaswinning in Groningen stopt in 2022

Het blijkt toch mogelijk om de gaswinning in Groningen eerder stop te zetten. Na 2020 duikt de winning van Gronings gas onder de 12 miljard kuub, zo stelt de minister. Hier werd al in 2013 voor het eerst om gevraagd door het Staatstoezicht op de Mijnen. De afgelopen jaren heeft Groningen moeten inleveren op veiligheid, nadat de hele provincie in 2012 werd getroffen door de zwaarste aardbeving die werd veroorzaakt door gaswinning tot nu toe. Nu is besloten dat de winning in 2022 geheel stopt.


Leestijd: 2 minuten

Vanuit Groningers en vele politieke partijen wordt de afgelopen jaren voortdurend gevraagd om de gaswinning te beperken of zelfs geheel te beëindigen. Het antwoord was eigenlijk altijd hetzelfde: er kan niet zomaar geminderd worden, mensen komen in de kou te zitten, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Bijna alle Nederlandse huizen zijn voorzien van Gronings gas, al gaan steeds meer huizen nu van het gas af. En dan blijkt het nu wel te kunnen. Het kabinet heeft hiervoor de hulp nodig van Shell en Exxon. Met de bedrijven is de afspraak gemaakt dat de gasopslag bij Norg niet meer wordt gebruikt om gas uit Groningen in op te slaan voor de verwachte piekperiodes. Er moet juist buitenlands gas worden opgeslagen zodat er minder Gronings gas nodig is. Het prijskaartje dat aan de afspraak hangt: 90 miljoen euro. Pas sinds enkele jaren is het niet meer toegestaan om zoveel mogelijk gas te winnen en daarmee de staatskas te spekken. Er mag niet meer gas gewonnen worden dan noodzakelijk is voor de leveringszekerheid. Dit bleek nooit duidelijk te zijn geweest bij gasleverancier GasTerra. Dit bedrijf is de enige afnemer van het gas en zegt dat het nooit de opdracht heeft gehad om zo min mogelijk gas te winnen, maar wel onder een maximum te moeten blijven.

Waarschijnlijk kunnen alle huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen vanaf volgend jaar aanspraak maken op een nieuwe compensatieregeling. Deze compenseert de waardedaling van zowel beschadigde als onbeschadigde woningen. De hoogte van de eenmalige schadevergoeding wordt bepaald per postcode. Het valt aan te raden om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten als je het niet eens bent met de uitspraak of een andere zaak hebt uit te vechten. Een rechtsbijstandverzekering beschermt je namelijk tegen onrecht en biedt middelen om juridische hulp te zoeken om op te komen voor je rechten. De rechtsbijstand kan variëren van het geven van juridisch advies tot en met het voeren van een rechtszaak. Vaak zijn hier advocaten en andere deskundigen bij betrokken en soms komt het niet tot een proces. Dankzij de juiste verzekering kun je in ieder geval je recht halen, als je dat hebt. Zonder dat dit je voor onoverkomelijke kosten stelt.