Economie

Gemeente stopt alvast 2,7 miljoen euro in coronapotje

De gemeente wil 2,7 miljoen euro in een potje stoppen voor het opvangen van financiële klappen door de coronacrisis. Het geld is beschikbaar door een positief rekeningresultaat van 2019.


Leestijd: 1 minuut

Gemeente stopt alvast 2,7 miljoen euro in coronapotje
Gemeente stopt alvast 2,7 miljoen euro in coronapotje

Volgens wethouder Paul de Rook is de 2,7 miljoen euro een begin van een Corona-buffer. “Het bedrag van 2,7 miljoen is helaas bij lange na niet toereikend. We verwachten de komende weken meer duidelijkheid over de financiële gevolgen van de crisis op onze gemeente. Hoe groot de totale financiële impact zal zijn op onze gemeente is nu nog lastig te bepalen, maar dat deze er is, is zeker.” 

Met de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van middelen in het afgelopen jaar. Het saldo van jaarrekening 2019 (42,2 miljoen) geeft een vertekend beeld. Dit bedrag is namelijk niet vrij besteedbaar maar blijft grotendeels (37,7 miljoen euro) beschikbaar voor het oorspronkelijke doel, bijvoorbeeld als het gaat om meerjarige projecten of samenwerkingsverbanden. Het resultaat ontstond voor een groot deel doordat de uitvoering van projecten of beleid over de jaargrens heenliep. 

Het overige vrij besteedbare deel (4,5 miljoen) wordt dus ingezet om financiële klappen als gevolg van de Coronacrisis op te vangen (2,7 miljoen) en het tekort op de BUIG in 2020 (1,8 miljoen) aan te vullen.