Economie

Groningen één van de 100 Europese klimaatneutrale steden in 2030

De gemeente Groningen is een van de honderd Europese steden die zijn aangewezen door de Europese Unie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De Europese Commissie erkent hiermee de vooruitstrevende positie van Groningen op het gebied van energietransitie, duurzame mobiliteit en groenbeleid.


Leestijd: 1 minuut

Groningen één van de 100 Europese klimaatneutrale steden in 2030
Groningen één van de 100 Europese klimaatneutrale steden in 2030

Meer dan 370 steden hebben een aanvraag ingediend om onderdeel te mogen zijn van de 100 Climate-Neutral and Smart Cities. “Dit is prachtig nieuws en belangrijk voor Groningen”, zegt wethouder Energietransitie Philip Broeksma. “Hier voelen we als geen ander de urgentie om van fossiele energie af te stappen. Met onze routekaart, de keuze voor een publiek warmtenet en zonneparken en windmolens alleen op eigen grond en in eigen beheer, maar ook onze mobiliteitsplannen laten we zien dat we visie en daadkracht combineren. We hebben haast met het verduurzamen van onze gemeente. Wij zien mogelijkheden om de ongelijkheid tussen hen die wel en niet de verduurzaming kunnen betalen, op te heffen. Het zijn van een ‘Mission City’ versnelt ons proces om klimaatbestendig, emissievrij en CO2 neutraal te zijn.”

De honderd voorlopers ontvangen onder andere een financiële bijdrage, maar er zal ook makkelijker toegang zijn tot andere fondsen. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor andere steden.

Europa op missie, zeven Nederlandse steden geselecteerd

De missie van de EU is om Europa groener, gezonder, inclusiever en veerkrachtiger te maken. Om dit proces te versnellen is er budget en ondersteuning vrijgemaakt voor de 100 voorlopersteden. In Nederland zijn naast Groningen ook Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Helmond geselecteerd tot voorloper. De ambitie vraagt om een gezamenlijke inzet van het Rijk, EU, regio, stad, inwoners en bedrijven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt de gekozen steden omdat deze missie Nederland helpt om in 2050 klimaatneutraal te worden