Economie

Partnerbijdrage

Groningen goedkoopste grote stad voor autoverzekering

Inwoners van de stad Groningen betalen van de tien grootste steden in Nederland het minste voor hun autoverzekering. Uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat inwoners van Groningen in 2022 gemiddeld 66,17 euro per maand voor hun autoverzekering betaalden. Dit is bijna 12 procent minder dan het landelijke gemiddelde van 74,75 euro per maand.Leestijd: 1 minuut

Groningen goedkoopste grote stad voor autoverzekering
Groningen goedkoopste grote stad voor autoverzekering

Minder schade in Groningen

“Autoverzekeraars kijken bij het bepalen van de premie voor je autoverzekering ook naar waar je woont. Ze maken een risico-inschatting op basis van de hoeveelheid verkeer en schades in je woonomgeving. Hoe lager het risico op schades in de regio, hoe lager je premie wordt”, legt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl, uit. Dat is ook meteen de belangrijkste reden dat de premies in 2022 in Groningen het laagst waren. In deze stad vonden in 2021 namelijk het minste autodiefstallen plaats (Bron: CBS) van de 10 grootste steden in Nederland. “Omdat schadecijfers altijd vertraagd doorwerken in de autopremies, werden de lage schadecijfers van 2021 nog verwerkt in de premies van 2022”, voegt Bulthuis toe.

En minder drukte in Groningen

Daarnaast wegen autoverzekeraars mee hoe ‘druk’ het is de gemeente waarin je woont. Hoe minder drukte, hoe lager de kans op schade en hoe lager je premie wordt, redeneren verzekeraar. Hiervoor kijken ze naar het aantal woonadressen binnen een straal van één kilometer. Dit heet stedelijkheid. Groningen is, net als de tien andere groten steden, natuurlijk erg stedelijk. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid auto’s ten opzichte van het aantal inwoners, rijden er met 56 procent relatief weinig auto’s rond in Groningen (Bron: CBS). “Dit beperkt de kans op een schade natuurlijk, wat weer zorgt voor lagere premies”, zegt Bulthuis.

Toch besparen als automobilist in Groningen?

Zelfs als je al in de grote stad woont met de laagste autopremies, valt er nog veel te besparen, stelt Bulthuis. “Als we kijken naar vergelijkingen voor de autoverzekering op Geld.nl die inwoners van de gemeente Groningen in 2022 maakten op Geld.nl, was het verschil tussen de gemiddelde en laagste premies gemiddeld 227 euro per jaar. Dus er valt nog best wat te besparen als je zorgvuldig je autoverzekering kiest.”