Economie

Eemshaven gaat uitbreiden: groot terrein voor nieuwe bedrijven in Oostpolder

De Eemshaven gaat fors uitbreiden en krijgt er in de Oostpolder een groot bedrijventerrein bij. Dat heeft de provincie Groningen vanavond bekend gemaakt. Het gaat om een gebied van circa 600 hectare vooral bestemd voor de vestiging van bedrijven, die minstens vijftig hectare aan ruimte nodig hebben. Direct omwonenden in de dorpen Oudeschip, Koningsoord, Heuvelderij, Nooitgedacht en Polen zijn dinsdagvond op hoofdlijnen bijgepraat over de ambitieuze plannen. >>


Leestijd: 2 minuten

Mogelijk drijvende LNG-terminal in Eemshaven voor vloeibaar gas
Mogelijk drijvende LNG-terminal in Eemshaven voor vloeibaar gas

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. Hiermee willen provincie en gemeente vooral werkgelegenheid creëren.

Kansen

Er is een toenemende vraag naar grote bedrijfskavels van bedrijven, die zich in Noordoost Groningen willen vestigen. De gemeente en provincie zien kansen om in de Oostpolder de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. Dit is het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven en wordt begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde), zoals hier te zien is.

Daarbij richten zij zich met name op bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en ook op nieuwe vormen van high tech bedrijven. De Oostpolder is voor al deze sectoren een geschikte locatie. Deze sectoren brengen brede werkgelegenheid voor hoger en lager geschoolde mensen. Bij de ontwikkeling van de Oostpolder ontstaat bovendien tijdelijke werkgelegenheid, door de bouw van de bedrijfspanden, en ook afgeleide werkgelegenheid bij de toeleverende bedrijven.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse: "Dit is een kansrijke ontwikkeling voor Groningen. Deze uitbreiding biedt vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die een bijdrage leveren aan het creëren van meer werkgelegenheid, het vergoenen van de industrie en aan de energietransitie. En dat is niet alleen goed voor Groningen maar ook voor Nederland".

De ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostpolder is een belangrijke voorwaarde om de kansen voor economische versterking in Noordoost-Groningen te benutten, stelt Groningen Seaports in een reactie. “Op dit moment hebben we te maken met schaarste aan grond in de Eemshaven. We kunnen in de Eemshaven, maar ook in Delfzijl, nauwelijks aaneengesloten kavels aanbieden. Deze uitbreiding in de Oostpolder maakt de komst van bedrijven, die veel ruimte nodig hebben, mogelijk. En daarmee wordt vanzelfsprekend werkgelegenheid gecreëerd”, zegt Groningen Seaports-CEO Cas König.

Volgens König is er een toenemende vraag naar grote kavels van bedrijven die zich hier willen vestigen. “Dan heb ik het bijvoorbeeld over bedrijven in de waterstofeconomie, denk aan elektrolysers, maar ook batterijfabrieken, datacenters, bedrijven in de automobielindustrie en nieuwe vormen van hightechbedrijven. De komst van deze bedrijven brengt ons een gevarieerde werkgelegenheid en vernieuwingsmogelijkheden, waarvan we in de regio zeker positieve economische effecten gaan merken.”

Hét duurzame stopcontact van Nederland

Daarnaast biedt de Eemshaven met de Oostpolder kansen om hét duurzame stopcontact van Nederland te worden. “We zijn al het stopcontact van Nederland, maar willen uiteraard de productie van schone energie voortzetten. Naast het creëren van werkgelegenheid, draagt de ontwikkeling bij aan de vergroening van de chemische industrie en dus aan de energietransitie. Groningen is van oudsher dé energieprovincie van Nederland en dat willen en moeten we blijven. Want Nederland is klaar voor schone en duurzame energie, waarin de Eemshaven een belangrijke rol speelt”, aldus König.