Economie

Groningen krijgt voor 13 miljoen gulden nieuw High-Tech gebouw voor Biomade

De ontwikkeling van de biomedische technologie in Groningen krijgt opnieuw een enorme impuls. Dat is te danken aan de subsidie van 13 miljoen gulden ten behoeve van een gloednieuw bedrijfsverzamelgebouw voor BioMadeTechnology. Dit high-tech pand van de toekomst kan nu gebouwd aan worden nabij het Zernikegebouw van de RUG en de Hanzehogeschool. De gemeente Groningen streeft al jaren naar de uitbouw van de hoogwaardige bio-technologie, en voor de gemeente is dit dus prachtig nieuws.


Leestijd: 1 minuut

Voor de realisering van hoogwaardige huisvesting ten behoeve van BioMaDe Technology en veelbelovende nieuwe bedrijfjes op het gebied van zgn. Life Sciences subsidieert het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een bedrag van 6.122.028 Euro (ƒ 13.491.174,-). Dat heeft de Bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling van het SNN besloten. Het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw (9.800 m2) wordt gevestigd op het terrein van de Rijksuniversiteit Groningen, in de nabijheid van het Zernikepark en de Hanzehogeschool. Het project bevordert de overdracht van kennis en technologie en moet hoogwaardige werkgelegenheid creëren.Ondernemers in Life Sciences passen op innovatieve wijze de mogelijkheden van (delen van) organismen en celculturen toe. Biotechnologie ontwikkelt op deze wijze nieuwe medicijnen en therapeutica. De startende bedrijven zullen zich richten op het realiseren van industriële productie of diensten die hiermee verband houden, maar ook naar ontwikkeling en productie van hard- en software.Moleculaire nano-technologieHet research centrum BioMaDe Technology richt zich op de ontwikkeling van zeer kleine moleculen (moleculaire nano-technologie) en exploiteert kennis en technologie op dit wetenschapsterrein. BioMaDe genereert commerciële spin-offs en heeft voor haar activiteiten hoogwaardige kantoor- en laboratoriumruimtes nodig. Voor starters uit de Life Science sector verschaft de Incubator naast kantoor- en laboratoriumruimte ook managementbegeleiding aan deze startende ondernemers.Het project resulteert in 275 banen, waarvan 175 nieuwe. De tijdelijke werkgelegenheid bedraagt 100 à 150 manjaren. De verwachting is dat jaarlijks drie tot vijf hightech ondernemingen in de bedrijfshuisvesting hun intrek zullen nemen.