Economie

Groningen wil 600 extra bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk, scholing of participatie

De gemeente Groningen wil per jaar 600 extra langdurig werklozen begeleiden om de stap te zetten naar werk, scholing of participatie. Dat staat in het nieuwe Werk- en ontwikkelprogramma 2022-2025 dat het college heeft vastgesteld.


Leestijd: 2 minuten

Groningen wil 600 extra bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk, scholing of participatie
Groningen wil 600 extra bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk, scholing of participatie

De gemeente gaat deze doelgroep intensiever begeleiden en extra scholings- en  ontwikkeltrajecten bieden. Daarnaast worden werkgevers actief benaderd en in contact gebracht met potentiële werknemers. Ook gaan meer mensen gebruik maken van het Talentperron aan het Harm Buiterplein. Dit is een plek waar alle inwoners zich kunnen oriënteren op het begin of het vervolg van hun loopbaan en het vinden van een passende baan of opleiding. Bovenstaande is slechts een greep uit de extra activiteiten die de gemeente gaat doen.

Wethouder Werk en Participatie Carine Bloemhoff: “We hebben veel mensen in onze gemeente die langdurig werkloos zijn en door corona achterop zijn geraakt, terwijl we deze mensen als samenleving hard nodig hebben. Er zijn namelijk enorme personeelstekorten in een aantal sectoren, zoals in de techniek en de zorg. Met het Werk- en ontwikkelprogramma investeren we de komende jaren juist in die mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om weer aan het werk te komen.”

Ook wil de gemeente meer investeren om mensen die weer aan het werk zijn vanuit de bijstand, ook aan het werk te houden. Dit gebeurt door middel van het langduriger inzetten van jobcoaches of het bieden van nazorg.

In 2020 is de gemeente gestart met het Werkprogramma. Toen kwam de coronacrisis en leek het er even op dat de coronacrisis tot stevige veranderingen op de arbeidsmarkt zou leiden. Dit bleek niet het geval te zijn: de werkloosheid is gedaald en het aantal bijstandsgerechtigden is lager dan vóór de crisis. Tegelijkertijd is de groep mensen die langdurig gebruikt maakt van de bijstand niet afgenomen. Daar zet de gemeente nu dus extra op in door jaarlijks 2,5 miljoen te investeren. Daar staat tegenover dat voor de gemeente de kosten voor uitkeringen naar beneden gaan als meer mensen een baan vinden.

Het Werk- en ontwikkelprogramma staat niet los van de reguliere dienstverlening, maar is een plus hierop.