Economie

Gronings orchideën-bedrijf krijgt internationale prijzen

Een ondernemende Groninger, die na zijn pensionering bij Th. Niemeyer een orchideën-kwekerij is begonnen in Haren, heeft met zijn planten fraaie prijzen gewonnen, afgelopen weekend in het buitenland. Het gaat om Frans Reinhart die orchideën verkoopt en ten toon stelt.


Leestijd: 1 minuut

Reinhart Orchideeën is een kwekerij die ontstaan is uit hobby. De liefdevoor deze bijzondere planten heeft Frans Reinhart ertoe gebracht om op55-jarige leeftijd van zijn hobby zijn beroep te maken.De kwekerij bestaat uit een kweekgedeelte en een orchideeëntuin met veleverschillende soorten in bloei.Goede voorlichting en enthousiasme over brengen voor het houden vanorchideeën in de vensterbank zijn de hoofddoelen van Frans Reinhart en zijnmedewerkers.Frans Reinhart is de afgelopen weken naar twee internationaletentoonstellingen geweest in Duitsland.Dit zijn evenementen waarbij uit diverse landen, o.a. Duitsland, Nederland,Taiwan, Equador, Columbia, Brazilie en Italie, kwekers hun mooisteexemplaren tentoonstellen. Een deskundige jury keurt de planten en verdeeltde punten. Reinhart had drie tweede plaatsen en vier derde plaatsen, wat eengroot succes genoemd mag worden.Deze planten en vele andere zijn te bewonderen in de orchideeëntuin vanReinhart Orchideeën aan het Westerveen 16 te Haren. Tweede paasdag hebben we van 10:00- 17:00 OPEN HUIS. De orchideeëntuin, metdaarin de prijswinnaars, is dan gratis te bezoeken.