Economie

Grote opknapbeurt voor- en vernieuwing van Groningse bedrijventerreinen

Aankomende vrijdag, 5 oktober, gaat het project Revitalisering Duurzame Bedrijventerreinen van start. Dit project is een van de vijf onderdelen van Duurzaam Groningen en richt zich op acht Groningse bedrijventerreinen. Het startschot voor dit project wordt gegeven door de Groninger gedeputeerde Joop Broertjens van economische zaken. Hij neemt dan het door milieuadviesbureau KNN opgestelde boekje ‘streefbeelden voor duurzame bedrijventerreinen’ in ontvangst.


Leestijd: 1 minuut

Ondernemers op deze terreinen worden onder meer gestimuleerd om door samenwerking voordelen te behalen. Zo kunnen ze gezamenlijk de bereikbaarheid en toegankelijkheid verbeteren, samen energie of water inkopen of samen afval afvoeren. Hierbij probeert de Provincie zo efficiënt en effectief mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte.Het project Duurzaam Groningen, waar Revitalisering Duurzame Bedrijventerreinen deel van uit maakt, is in maart 200 gelanceerd. De rode draad van Duurzaam Groningen is het versterken van de economische positie van het midden- en kleinbedrijf in de provincie Groningen zonder daarbij het milieu extra te belasten. Het project ondersteunt 300 ondernemingen op het gebied van milieuzorg, preventie, gebiedsgerichte aanpak, ICT en duurzaam ondernemen.