Economie

Historisch weinig uitkeringen in Groningen

Het aantal bijstandsuitkeringen dat de gemeente Groningen verstrekt is historisch laag. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is dit aantal nog nooit zo laag geweest.


Leestijd: 1 minuut

Op dit moment ontvangen 8.984 huishoudens een uitkering. In juni 2017 waren dat er 10.423 (het hoogste cijfer). “Groningen doet het in vergelijking met andere grote gemeenten goed en kan trots zijn op deze cijfers”, zegt wethouder Werk Carine Bloemhoff. 

De dalende trend heeft meerdere oorzaken. Enerzijds gaat het goed met de economie. Anderzijds zet de gemeente met het Werkprogramma extra in op mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn het Talentperron en Pilot Oost. 

Het aantal uitkeringen korter dan een jaar neemt sterk af. Deze afname hangt samen met de gedaalde instroom in de bijstand. Vergeleken met vijf jaar terug is het aantal mensen dat in bijstand instroomt met een derde afgenomen.

Tegelijkertijd groeit het aantal huishoudens dat langer dan vijf jaar een uitkering heeft. Bijna de helft van de huishoudens in de bijstand heeft al langer dan vijf jaar een uitkering. De gemeente wil dat juist deze groep extra aandacht krijgt de komende tijd, zoals ook beschreven staat in het Werk- en ontwikkelprogramma.