Economie

Inwoners willen snelle Lelylijn met zo min mogelijk natuurschade

Ruim 11.000 inwoners hebben meegedaan aan een online burgerraadpleging over de plannen voor de Lelylijn. Daaruit blijkt dat ze het belangrijk vinden dat de Lelylijn zorgt voor een snellere verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad en dat de natuur zo min mogelijk last heeft van de nieuwe spoorverbinding. Ook vinden ze het belangrijk dat de lijn zorgt voor kansengelijkheid en een sterkere economie.


Leestijd: 1 minuut

De raadpleging is uitgevoerd in opdracht van projectteam Lelylijn: een samenwerking van de rijksoverheid en de regionale overheden van Noord-Nederland. Wat opvalt is dat inwoners uit Noord-Nederland het stimuleren van een fijne baan, goede bereikbaarheid en een sterke economie belangrijker vinden dan de rest van Nederland. Bij de representatieve groep voor heel Nederland scoort het stimuleren van de trein ten opzichte van de auto en het vliegtuig hoger.

Korte reistijd en genoeg tussenstations

In het onderzoek werd ook ruimte geboden voor open raadpleging. Daarin gaven mensen vooral een korte reistijd aan als hoogste waardering. Ook gaf men aan minder voorkeur te hebben voor een snelle lijn als dit tot veel overlast leidt voor omwonenden en er niet of nauwelijks tussenstations zijn tussen Groningen/Leeuwarden en Amsterdam.

Vervolg

De plannen voor de Lelylijn moeten nog verder worden uitgewerkt en een definitief besluit voor de aanleg van de Lelylijn moet nog worden genomen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in die uitwerking. Ook in volgende onderzoeken worden inwoners organisaties geraadpleegd. Doel is dat rijk en regio in het najaar van 2024 samen een voorkeursvariant hebben vastgesteld waarvoor de bijbehorende financiering is gevonden.