Economie

Jaarstukken provincie 2021: positief resultaat van 21,7 miljoen euro

De provincie Groningen sluit het jaar 2021 positief af met een besteedbaar saldo van 21,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken 2021 die Provinciale Staten dinsdag hebben ontvangen. Het college legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid en de bestede middelen. Het beoogde resultaat is in 69% van de projecten en programma's behaald, 28% is niet geheel voltooid en in 3% is de voortgang onvoldoende. De planning is dat Provinciale Staten de jaarstukken behandelen op 29 juni.


Leestijd: 1 minuut

Jaarstukken provincie 2021: positief resultaat van 21,7 miljoen euro
Jaarstukken provincie 2021: positief resultaat van 21,7 miljoen euro

Overschot

Een aantal begrote projecten zijn nog niet voltooid zoals de uitvoering van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee of het Gronings Provinciaal Beweegakkoord. Hierdoor is er een overschot van 14,0 miljoen euro. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: "Mede door corona zijn een aantal projecten vertraagd. We vragen Provinciale Staten het bestemde geld opnieuw beschikbaar te stellen, zodat we in 2022 deze projecten alsnog kunnen afronden."

Resultaten en ontwikkelingen 2021

Het college zet zich in voor een toekomstbestendige provincie. Zo is in 2021 onder andere de langste fiets- en voetgangersbrug van Europa tussen Winschoten en Blauwestad geopend. Met de ontwikkeling van de Oostpolder zijn er belangrijke stappen gezet richting een groene industrie. Dit levert veel werkgelegenheid op en een bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot. In het Zuidelijk Westerkwartier is het natuurgebied Polder de Dijken-Bakkerom opgeleverd, waarbij natuurinrichting is gecombineerd met waterberging. Verder konden ondernemers, organisaties en instellingen gebruik maken van het Coronafonds, een onderdeel hiervan is de subsidie amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed. En is er een start gemaakt met het uitvoeringsprogramma Bos en Hout voor een groen, biodivers en klimaatbestendig Groningen.

Alle resultaten en ontwikkelingen zijn te bekijken in de volledige Jaarstukken 2021.