Economie

Partnerbijdrage

Kredietunie Groningen wil ondernemers steunen bij het waarmaken van ambities

“Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen”, zegt Erik Dijkstra, voorzitter van Kredietunie Groningen. “Wij, ervaren ondernemers van de Kredietunie Groningen, zijn die eerste ezel, die tegen allerlei stenen is aangelopen. We willen graag andere ondernemers behoeden om ook tegen die stenen aan te lopen.” Wat hij ermee bedoelt: fouten die de ondernemers van de Kredietunie gemaakt hebben, hoeven andere ondernemers niet meer te maken.


Leestijd: 2 minuten

Kredietunie Groningen wil ondernemers steunen bij het waarmaken van ambities
Kredietunie Groningen wil ondernemers steunen bij het waarmaken van ambities

Dat is dan ook het focuspunt van Kredietunie Groningen; een coöperatieve, niet- commerciële organisatie die leningen verstrekt aan ondernemers die bijvoorbeeld groeiplannen hebben. De coöperatie staat die ondernemers bij met ‘raad en daad’. Ze lenen geld uit, maar geven ook advies.

De coöperatie is ontstaan na de bankencrisis, toen banken minder bereid waren om ondernemers te financieren. Het geld waarmee de Kredietunie ondernemers ondersteunt komt van andere ondernemers, waardoor de organisatie voor én door ondernemers is. Het is een landelijk initiatief, dat is onderverdeeld in verschillende regionale kredietverstrekkers.

De ontstaansreden van de Kredietunie is nog steeds actueel, legt Dijkstra uit: “Met de huidige crises trekken banken zich verder in hun hol en lenen ze minder aan bijvoorbeeld mkb’ers. En er zijn natuurlijk andere kredietverstrekkers, maar dat zijn niet allemaal partijen waar het belang van de ondernemer voorop hebben staan. Logisch, want het zijn commerciële organisaties.”

De Kredietunie is de enige niet-commerciële kredietverstrekker die zich specifiek op Groningen richt. “We spreken de taal van de Groningse ondernemer en hebben ervaring met ondernemen hier”, zegt medebestuurder Peter Voermans. “Zo kunnen we Groningse ondernemers naast het verstrekken van een lening ook vooruithelpen met verrassende adviezen.”

De meeste aanvragen van Groningse ondernemers liggen tussen de 50.000 euro
en de 250.000 euro. Een intake-commissie beoordeelt of de Kredietunie ook echt iets kan toevoegen voor een ondernemer. Dijkstra: “Het belangrijkste criterium is dat ondernemers ons een perspectief voor de lange termijn kunnen laten zien. De huidige financiële situatie is van ondergeschikt belang.”

Wordt een lening verstrekt, dan krijgt de betreffende ondernemer ook een coach van de Kredietunie toegewezen, die de ondernemer bijstaat met advies op allerlei vlakken. Voermans: “Zo’n coach kan helpen met keuzes maken of bijsturen als het niet goed dreigt te gaan.” En dat werkt ontzettend goed, zijn de heren van mening. “Soms komen ondernemers die we in het verleden een lening hebben verstrekt, nog eens terug om advies te vragen”, aldus Voermans.

De krediet-verstrekkers en coaches zijn Groningse ondernemers die graag iets willen terugdoen voor ondernemend Groningen. Zij worden lid van de Kredietunie en leggen een bepaald bedrag in. Ook
de provincie Groningen draagt bij aan het fonds. De kredietverstrekkers hebben geen direct zeggenschap over waar hun geld terecht komt, maar kunnen indirect wel invloed uitoefenen via de ledenraad, waarvan de voorzitter onafhankelijk is. Op dit moment zijn er zo’n 50 kredietverstrekkers lid en lopen er zo’n 25 leningen bij de Kredietunie.

Wat de Kredietunie drijft? “Het geeft een ontzettende kick als het lukt, als een onderneming kan groeien en bloeien dankzij een lening en advies van de Kredietunie”, zegt Voermans. “En we hebben een passie voor Groningen”, vult Dijkstra aan. “Groningers raken wel eens ondergesneeuwd of voelen zich weleens de underdog in Nederland, maar dat is nergens voor nodig, want er zijn zoveel mooie bedrijven hier. We willen ondernemers meegeven: blijf deurbroezen, ofwel: zet door. Blijf niet staan, maar maak je ambities was. En vooral natuurlijk, met ons.”

Kijk voor meer informatie op www.kredietuniegroningen.nl