Economie

KvK exportprogramma WWCOM groot succes

Het project ter stimulering van de export WWCOM van de noordelijke Kamers van Koophandel mag zich verheugen in een grote belangstelling van noordelijke ondernemers. In het eerste half jaar meldden 360 bedrijven zich aan voor een export-subsidie.


Leestijd: < 1 minuut

Er is voor 2,7 miljoen gulden aan subsidies uitgekeerd. De betrokken bedrijven behaalden als gevolg daarvan 31 miljoen extra omzet en er kwamen dertig voltijdbanen bij. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor financiële steun voor deelname aan buitenlandse beurzen, het leggen van internationale contacten via internet en marktoriëntatie in het buitenland.Het WWCOM (WorldWide Commerce) project is opgezet door de noordelijke Kamers van Koophandel met als doel de export te stimuleren. Het programma wordt medegefinancierd door de EG, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het ministerie van economische zaken.