Economie

Kwaliteitscentrum Hanzehogeschool: 2,5 miljoen voor verbetering MKB in het Noorden

ITEM, centrum voor Totale Kwaliteit en onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, krijgt 2,5 miljoen gulden subsidie om de bedrijfsvoering van het MKB in het noorden te verbeteren.


Leestijd: 1 minuut

De subsidie komt uit Kompas voor het Noorden van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het project start op 1 oktober 2001 en loopt tot juni 2004. ITEM werkt hierin samen met MKB-Noord. De verwachting is dat in totaal 150 tot 200 bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf van Drenthe, Friesland en Groningen deelnemen aan het project.Het project ‘Verbetering bedrijfsvoering MKB’ moet de positie van hetMKB in de drie noordelijke provincies verbeteren. Daarnaast levert hetproject een bijdrage aan een duurzame economische structuur en hetvergroten van de werkgelegenheid in Noord-Nederland. ITEM inventariseert de vraag van het bedrijf en zet daarna eenonderzoek of een verbetertraject op. Dit wordt zodanig doorgevoerd dater een structurele verbetering van de bedrijfsvoering tot stand komt.Essentieel daarbij is dat niet alleen het probleem wordt opgelost,maar ook de onderliggende oorzaak. Dit leidt tot een sterkere positievan het bedrijf. ITEM werkt bij de uitvoering van de verbetertrajectensamen met andere onderdelen van de Hanzehogeschool, met anderehogescholen, de Rijksuniversiteit Groningen en adviesbureaus uitNoord-Nederland.De deelnemende bedrijven krijgen 35% subsidie op de advieskostengemaakt voor de uitvoering van het verbetertraject. Vanwege dezegunstige regeling verwachten ITEM en MKB-Noord veel belangstellingvoor het project. Tijdens een symposium van MKB-Noord op woensdag 3oktober wordt ook aandacht besteed aan het project. Tijdens ditsymposium staat strategische verbetering van de bedrijfsvoeringcentraal.