Economie

Minister Dijkgraaf bezoekt unieke nieuwe opleiding Alfa-college Groningen

Een opleiding voor jonge mensen in Nederland met een anderstalige achtergrond, waar ze Nederlands leren én kennis krijgen van elektrotechniek. Dat is de kern van een nieuwe opleiding aan het Alfa-college in Groningen. De nieuwe opleiding kan ook voor de rest van Nederland zeer interessant zijn, en dat is de reden waarom minister Dijkgraaf van onderwijs maandag naar Groningen komt.


Leestijd: 1 minuut

Minister Dijkgraaf gaat maandag in gesprek met studenten aan Alfa-college, locatie Admiraal de Ruyterlaan, die het nieuwe geïntegreerde leerwerktraject ‘Elektrotechniek mbo niveau 2 voor anderstaligen’ volgen.

Het geïntegreerde betreft een leerwerktraject voor anderstalige studenten, waarin de opleiding Elektrotechniek wordt gecombineerd met meer aandacht voor Nederlands, rekenen en culturele verschillen.

Het unieke aan de opleiding is dat het leren van de Nederlandse taal, Nederlandse cultuur en vakscholing hand in hand gaan. Hierdoor worden nieuwkomers sneller geactiveerd om te werken en te integreren. De studenten worden persoonlijk begeleid en er vindt passende stagematching plaats. Voordat studenten aan stage beginnen, leren ze wat er van ze verwacht wordt als je werkt bij een Nederlands bedrijf.

Aanleiding bezoek

Momenteel vindt op verzoek van de Tweede Kamer een toekomstverkenning plaats naar het nieuwkomersonderwijs in het mbo. De centrale vraag hierbij is: hoe bieden we nieuwkomers een zo goed mogelijke start en kansen in het onderwijs? Het bezoek van de minister aan het Alfa-college maakt onderdeel uit van deze toekomstverkenning. Het doel van het bezoek is ervaringen te delen en in gesprek te gaan met studenten.