Economie

Partnerbijdrage

Nieuwe scholencampus verweeft landschap en programma

Vanaf 2022 krijgen 1700 leerlingen van vier middelbare scholen in de provincie Groningen onderwijs op een groene campus met het landschap tot in het hart van het gebouw. Het ontwerp van De Unie Architecten brengt HAVO, VWO, (V)MBO, praktijkonderwijs, culturele voorzieningen en een sportcluster samen in één campus, bestaande uit zes verbonden gebouwen van in totaal 14.000m2. De campus is verweven met 4ha levendig landschapspark, ontworpen door Felixx Landscape Architects & Planners.

Voor het ontwerp zetten architect en opdrachtgever een uniek samenwerkingsproces op met alle gebruikers, om de campus binnen en buiten tot in detail toe te spitsen op de wensen en behoeftes van de diverse onderwijsvormen. De start van de bouw is gepland in 2020, de oplevering van het hele complex in 2022. De Eemsdelta Campus wordt aardbevingsveilig, circulair en energieleverend.


Leestijd: 3 minuten

Nieuwe scholencampus verweeft landschap en programma
Nieuwe scholencampus verweeft landschap en programma

Ontwerp en stedenbouwkundige opzet van de campus zijn een herinterpretatie van de typerende radiale structuur van Groninger wierdedorpen. De zes gebouwen takken aan op een groen, centraal hart dat naar alle kanten uitzicht biedt over het landschap. “Door gebruik te maken van de ruimtelijke kwaliteiten van wierdedorpen, konden we de programmatische en ruimtelijke wensen van de verschillende gebruikers, zoals een herkenbare identiteit binnen het geheel, een plek geven”, vertelt architect Rik Veltman van De Unie Architecten. “Ook biedt de structuur veel flexibiliteit en de mogelijkheid om het landschap tot in het hart van het gebouw te brengen”.

Binnen de heldere eenheid van de campus heeft elk gebouw heeft een eigen gevel- en dakopbouw, verweven met de functie, en daarmee een herkenbare identiteit. De organisatie en indeling van ieder gebouw is vanuit eenzelfde basis tot in detail toegespitst op leerlingen, gebruik en onderwijstype van elke school.

Binnen de heldere eenheid van de campus heeft elk gebouw een eigen gevel- en dakopbouw, verweven met de functie en de identiteit. De organisatie en indeling van ieder gebouw is vanuit eenzelfde basis tot in detail toegespitst op leerlingen, gebruik en onderwijstype van elke school. Elk gebouw heeft een eigen plein met entree én een ingang aan het centrale hart. De schoolgebouwen hebben een vide die daglicht tot diep in het gebouw brengt.

De vide is gekoppeld aan een centrale ruimte die fungeert als oriëntatiepunt en binnenplein. Routing en organisatie zorgen voor een geleidelijke, heldere overgang van open naar teruggetrokken. De mate van geslotenheid en openheid varieert per type onderwijs, alsmede de inrichting en ruimtes voor specifieke vakken, studieplekken, laboratoria en werkplaatsen.

De radiale opzet maakt het mogelijk voor elke school eigen groene buitenruimte op maat te realiseren. Landschapsarchitect Michiel van Driessche van Felixx legt uit: “We hebben de campus ontworpen als een integraal leerlandschap. Het is een plek waar onderwijs in een digitaal tijdperk ook een sterke fysieke dimensie krijgt, buiten in de natuur”. Dat resulteert in een zeer gevarieerde omgeving vol faciliteiten voor buitenprogramma, zoals een kweektuin, een werkplaats, een sportstrand en een wetenschapsbos met ecologische vijver. De buitenruimtes van de scholen gaan door middel van heldere routing en overgangen vanzelfsprekend over in de semi-openbare omringende parkstructuur. Deze parkstructuur is zo ontworpen dat ze aanhaakt op de kwaliteiten van het omringende landschap en deze versterkt: de wierde Solwerd, de groene gevarieerde ruimte aan de noordzijde en de kadewereld aan het Eemskanaal. In het hart van de Campus bevindt zich een groen plein met een grote boom: elk gebouw heeft een binnengevel met optimaal zicht op dit centrale groen. Door de transparante gebouwopzet is voor alle leerlingen en gebruikers contact en interactie met natuur en water altijd dichtbij.

Het ontwerp is in een uniek proces van samenwerking totstandgekomen. Het ontwerpteam voerde tientallen gesprekken met de 18 vakclusters van de verschillende scholen, en hield meer dan 40 workshops met in totaal ruim 400 gebruikers over alle aspecten van het te realiseren gebouw.

“We zochten een architect die zich kon verplaatsen in de grote groep verschillende gebruikers en samen met hen een onderwijsgebouw voor de toekomst kon realiseren. Daarin zijn De Unie en het ontwerpteam zeer geslaagd”, vertelt Klaas Reinders, directeur van het Projectbureau nieuwbouw Onderwijscampus.

Veltman: “Als verantwoordelijke voor de inrichting van het ontwerpproces hebben we de geïnvesteerde tijd in samenwerking gebruikt voor een des te vlotter verloop van de latere ontwerpfasen. Elke fase, van schetsontwerp tot bestek, is precies gebruikt waarvoor hij bedoeld is. Zo konden we een zeer gedetailleerd technisch ontwerp opleveren, klaar voor uitvoering”.