Economie

Noorden moet ‘Energy Valley’ van Nederland worden


Leestijd: 1 minuut

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Gasunie, die bij het initiatief is betrokken, is de energie-sector in het Noorden dankzij bedrijven als NAM, Gasunie en Gasunie Research nu al sterk vertegenwoordigd. ‘In een ‘’Energy Valley’’ zouden alle bedrijven die zich met energie bezig houden hun krachten moeten bundelen en elkaar versterken’, zegt B. Warner.Gasunie en andere energiebedrijven hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar de functie van zo’n Energy Valley dat over een maand gereed is en door burgemeester Wallage van Groningen zal worden gepresenteerd. Om de ontwikkeling van een ‘Energy Valley’ te stimuleren komt er ook een speciaal fonds van de NOM. Aanleiding voor het initiatief om te komen tot een ‘Energy Valley’ vormden de plannen tot splitsing van de Gasunie in twee afzonderlijke bedrijven. Volgens de Gasunie drong toen tot velen door hoe belangrijk de energiesector is voor de noordelijke economie en dat er alles aan gedaan moet worden deze industrie in het noorden te behouden en te versterken. ‘De naam Energy Valley is natuurlijk een vette knipoog naar het begrip ‘Sillicon Valley’. Het doel van beide begrippen is hetzelfde: namelijk een soort krachtenbundeling van bedrijven in dezelfde sector. Ook voor het Noorden is het van groot belang dat de bedrijven in de energie-sector zich bundelen. Wat Rotterdam voor Nederland is als havenstad en Amsterdam als financieel centrum, moet het Noorden dan op energiegebied gaan betekenen’, aldus Warner.