Economie

Onderhoudsploeg speciaal voor bedrijventerreinen


Leestijd: 1 minuut

Speciaal voor bedrijventerreinen wordt er een onderhoudsploeg in het leven geroepen. Totdat het onderhoud van bedrijventerreinen structureel is geregeld, zal deze ploeg klein schoonmaak- en opruimwerk verrichten. Het betreft een aanvulling op de activiteiten die door Openbare Werken en de Milieudienst bij bedrijventerreinen worden verricht. In samenwerking met de Milieudienst en DSW Stadspark wil de dienst Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken hiermee het onderhoud van bedrijventerreinen op een hoger niveau brengen.De onderhoudsploeg zal uit 3-4 medewerkers bestaan, die ter beschikking worden gesteld door DSW Stadspark. Het team zal de werkzaamheden roulerend op de verschillende bedrijventerreinen uitvoeren. Net als bij het Huiskamerteam in de binnenstad zal de onderhoudsploeg zich daar vooral bezighouden met klein schoonmaakwerk met behulp van bezems en papierprikkers. Daarnaast heeft de onderhoudsploeg een duidelijke signaalfunctie. Signalen als vuilstort, kapot straatmeubilair of signalen van ondernemers, geven zij deze door aan de gemeentelijke organisatie. Aansturing van de ploeg zal plaatsvinden vanuit de wijkposten (Openbare Werken).Met het in het leven roepen van de onderhoudsploeg wil de gemeente een signaal afgeven dat zij serieus bezig is het onderhoud op de bedrijventerreinen structureel te verbeteren. De onderhoudsploeg in deze vorm is een tijdelijke oplossing. Er zal nog nader worden bezien hoe deze activiteiten op structurele wijze opgenomen kunnen worden in het programma Management van Bedrijventerreinen. Daarom is ervoor gekozen de onderhoudsploeg voorlopig tot 1 januari 2003 in te stellen met de mogelijkheid van verlenging tot 1 januari 2004.