Economie

Provincie wil gelijke verdeling mannen en vrouwen in bedrijfsleven

De provincie wil een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in de top van het Groninger bedrijfsleven stimuleren. In een brief aan partijen waar de provincie aandeelhouder van is (de 'verbonden partijen') vraagt de provincie aandacht voor een evenwichtige verhouding bij de benoemingen van nieuwe bestuurders en commissarissen.


Leestijd: 1 minuut

Diversiteitsbeleid

Als overheidsorganisatie wil de provincie een afspiegeling zijn van de samenleving. De provincie hecht waarde aan diversiteit binnen het bestuur, de ambtelijke organisatie en bij verbonden partijen. Het diversiteitsbeleid van de provincie richt zich op gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, geaardheid en afstand tot de arbeidsmarkt. De provincie wil een inclusieve organisatie zijn die gebruik maakt van de diverse talenten en vermogens in de eigen organisatie en op de arbeidsmarkt. Bij sollicitatieprocedures staat een evenwichtig personeelsbestand centraal.

Verbonden partijen

De provincie wil haar gedachtengoed rond diversiteit ook uitdragen bij verbonden partijen. In de rol als aandeelhouder van een aantal Groninger bedrijven kan het college invloed uitoefenen op de samenstelling van de raad van commissarissen (RvC): bij de vaststelling van de profielschets van de RvC en door stemrecht bij benoemingen van commissarissen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij benoemingen voor functies bij verbonden partijen stimuleert de provincie het gesprek over diversiteit. De provincie streeft daarbij naar een man-vrouwverdeling van 50-50%.

Nieuwe wet

De Eerste Kamer stemde dinsdag 28 september 2021 in met een wetsvoorstel dat een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen regelt. De nieuwe wet verplicht vennootschappen om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de man-vrouwverhouding en daarover te rapporteren aan de Sociaal Economische Raad (SER). Het wetsvoorstel regelt verder dat de samenstelling van de RvC en bestuurders van grote vennootschappen ten minste voor een derde uit mannen en een derde uit vrouwen bestaat.