Economie

Raad van State veegt bezwaren tegen gaswinningsbesluit van tafel

De Raad van State heeft de bezwaren van de Groninger Bodem Beweging (GBB) en enkele inwoners van de provincie Groningen tegen het gaswinningsbesluit van minister Wiebes van tafel geveegd. Volgens de hoogste bestuursrechter van het land mocht Wiebes instemmen met het plan voor de gaswinning in het gasjaar 2019 / 2020.


Leestijd: 2 minuten

Raad van State veegt bezwaren tegen gaswinningsbesluit van tafel
Raad van State veegt bezwaren tegen gaswinningsbesluit van tafel

Wiebes bepaalde dat er 11,8 miljard kubieke meter gas mocht worden gewonnen uit het Groningenveld. De GBB en de inwoners gingen tegen dat besluit in bezwaar. De Raad van State (RvS) oordeelt nu echter dat Wiebes de veiligheidsrisico’s voor omwonenden goed heeft ingeschat. De minister heeft volgens de RvS maatregelen genomen om de schadeafhandeling te versnellen. “Ook heeft hij aangetoond dat hij de gaswinning zo snel mogelijk naar nul afbouwt, maar dat hij de gaswinning dit jaar nodig heeft om aan de leveringszekerheid te voldoen”, zo valt te lezen in een persbericht over de uitspraak. 

Veiligheid
De minister is in zijn veiligheidsonderzoek uitgegaan van slechtere uitgangspunten dan zich in werkelijkheid zullen voordoen, aldus de RvS. “Zo is daarbij uitgegaan van een hoeveelheid van 15,9 miljard kubieke meter gas, terwijl het instemmingsbesluit uitgaat van 11,8 miljard kubieke meter. Van belang is ook dat de gaswinning versneld wordt afgebouwd naar nul in 2022, waardoor steeds meer gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen.”

Schadeafhandeling en versterking woningen
De Raad van State stelt vast dat de versterking van woningen nog niet zonder problemen verloopt en dat niet alle bezwaarmakers tevreden zijn met de schadeafhandeling. Deze omstandigheiden staan het gaswinningsbesluit niet in de weg. De RvS vindt het voor de versterking van de woningen ook belangrijk dat de gaskraan helemaal dicht gaat. 

Leveringszekerheid
“Ten slotte heeft de minister aangetoond dat de gaswinning dit jaar nodig is om aan de leveringszekerheid te voldoen. Behalve met de belangen van de Groningers, heeft de minister in zijn besluit ook rekening gehouden met de belangen van de Nederlandse en buitenlandse huishoudens en anderen die Gronings gas gebruiken en de gevolgen voor hen als de gaswinning direct wordt beëindigd. Bij deze belangenafweging heeft de minister ‘in redelijkheid doorslaggevend belang kunnen hechten aan het feit dat de gaswinning versneld wordt afgebouwd naar nul in 2022”, aldus de hoogste bestuursrechter.

Eerdere uitspraken over gaswinning in Groningen
Dit is de vierde keer in vijf jaar tijd dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich heeft gebogen over de gaswinning in Groningen. In 2019, 2017 en 2015 vernietigde zij eerdere instemmingsbesluiten van de minister over de hoeveelheid gas die gewonnen mocht worden uit het Groningenveld.