Economie

SP pleit voor gemeentelijk solidariteitsfonds

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad wil dat er een ‘Gemeentelijk Solidariteitsfonds’ wordt opgericht. Volgens de SP moeten noodzakelijke voorzieningen zoals thuiszorg, jeugd- en ouderenzorg en armoedebestrijding de prioriteit krijgen en moeten alle middelen die daarvoor beschikbaar zijn daarvoor beschikbaar blijven.


Leestijd: 1 minuut

Stadjers kunnen vanaf de bank in gesprek met de raad
Stadjers kunnen vanaf de bank in gesprek met de raad

In de jaarrekening 2018 van de gemeente Groningen blijft op meerdere plekken in de zorg en inkomensondersteuning geld over dat niet uitgegeven is. Dit geld moet volgens de SP naar het ´Gemeentelijk Solidariteitsfonds´.

SP-raadslid Bob de Greef: “Nu vloeit overgebleven geld terug in de reserve en worden daaruit andere ambities van het gemeentebestuur betaald. Onnodige en luxe ambities zoals een nieuw raadszaal, miljoeneninvesteringen in de binnenstad en de nieuwbouw van de Oosterpoort.” De SP wil dat vanaf 2019 overgebleven geld voor zorg en inkomensondersteuning in een ‘Gemeentelijk Solidariteitsfonds’ wordt gestopt. “Het Rijk stelt onvoldoende geld beschikbaar voor zorg en inkomensondersteuning. Daarom moet de gemeente zelf de solidariteit organiseren en de juiste prioriteiten stellen: goede zorg en inkomensondersteuning voor Groningers”, aldus De Greef.

Woensdagmiddag vanaf 16.30uur vergadert de gemeenteraad van Groningen over de jaarrekening van 2018. Doordat het Rijk onvoldoende geld levert voor taken zoals de thuiszorg, dagbesteding, jeugdzorg en uitkeringen, kampen gemeenten met financiële tekorten. Ook de gemeente Groningen krijgt hier in de komende jaren mee te maken. Volgens de SP mogen Groningers die een steuntje in de rug nodig hebben hier niet de dupe van worden.