Economie

Nieuw fonds voor IT-educatie in Noord-Nederland

De Stichting Groningen Internet Exchange (GN-IX) heeft in samenwerking met de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) en de Rijksuniversiteit Groningen het DigiFonds Noord opgericht. Een nieuw fonds voor het ondersteunen van kleinschalige, lokale educatieprojecten op gebied van informatietechnologie (IT). Het fonds wil de kennis op het gebied van IT in Noord-Nederland verbeteren.


Leestijd: 2 minuten

Nieuw fonds voor IT-educatie in Noord-Nederland
Nieuw fonds voor IT-educatie in Noord-Nederland

Stoppen Groningen Internet Exchange leidt tot DigiFonds Noord

Onlangs heeft de Raad van Commissarissen van GN-IX besloten de activiteiten van de organisatie per 31 december 2021 te beëindigen. Dat besluit heeft alles te maken met gewijzigde marktomstandigheden en het wegvallen van de hoofdfunctie van GN-IX, namelijk het bieden van regionale “peering”. Met de resterende gelden van de stichting is het nieuwe fonds opgericht. De GN-IX heeft €150.000 in het fonds gestort en hoopt dat de betrokken ondernemingen uit de IT sector in Noord-Nederland en de overheid de komende periode bereid is ook bij te dragen.

Stimuleren belangstelling voor IT en internet bij kinderen

Groningen staat hoog genoteerd op de lijst met steden in Nederland met het grootste aantal IT startups. Ook de bestaande bedrijven en organisaties die actief zijn in de IT business hebben de wind in de rug. Door deze ontwikkelingen is er een groeiende behoefte aan gekwalificeerd personeel voor moeilijk te vervullen vacatures. 

Met het nieuwe fonds, onder de naam DigiFonds Noord, worden projecten geïnitieerd voor kinderen vanaf 8 jaar door ze te betrekken bij software-kennis en -ontwikkeling maar ook bijvoorbeeld via gaming en andere IT-gerelateerde spelletjes. Een andere lijn van het fonds is om projecten te ondersteunen waarbij het kennisniveau van nieuwe IT-applicaties, zoals op het gebied van Artificial Intelligence (Kunstmatige intelligentie), Blockchain, Augmented reality, enz. verhoogd wordt. 

Wisselwerking studenten en praktijk

Alle bij het fonds betrokken bedrijven en organisaties hebben aangegeven bereid te zijn om ook personeel, kennis en ervaring ter beschikking te stellen bij de uitvoering van de diverse educatieprojecten. Op deze manier ontstaat een goede wisselwerking tussen studenten, docenten en IT-deskundigen uit de praktijk.

Beheer fonds

DigiFonds Noord wordt beheerd door het Ubbo Emmius Fonds (UEF), een onafhankelijke stichting voor onderzoek en onderwijs aan de RUG. Het UEF is aangewezen als ANBI, waardoor donaties aan DigiFonds Noord in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Het UEF is een door het CBF Erkend Goed Doel: de stichting voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van governance voor goede doelen in Nederland. Sinds april 2022 beoordeelt en ondersteunt het nieuwe fonds de eerste projecten.