Economie

Partnerbijdrage

Steeds meer Nederlanders trekken weg uit de stad

Volgens het CBS zet de trend om weg te trekken uit de grote steden door. Ook afgelopen jaar verhuisden er weer meer mensen uit stedelijke gebieden dan ernaartoe. En dat geldt niet alleen voor gezinnen met kleine kinderen en ouderen. Ook steeds meer stellen zonder kinderen en mensen jonger dan 30 jaar vertrekken naar buitengebieden, of ‘intermediaire zones’ zoals het CBS het noemt. Deze gebieden vormen een soort ring rond de grootstedelijke zones zoals de randstad. Denk hierbij aan Noord-Brabant, Kop van Noord-Holland, het Groene Hart en Flevoland. Vanaf april 2020 tot begin 2021 vertrokken zo’n 37.000 mensen uit de Randstad terwijl slechts 27.000 richting Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht gingen. Maar ook in de meer afgelegen streken zoals Oost-Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Midden-Limburg en Zeeland zagen gemeenten het inwonersaantal groeien. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom steeds meer mensen kiezen voor een leven in een ‘intermediaire zone’. Meer ruimte en groen, geen files en genoeg parkeermogelijkheden, meer huis voor je geld en de toenemende mogelijkheid om thuis te werken. Dat wonen in de regio een blijvende trend is blijkt uit het feit dat de hypotheek verhogen voor een verbouwing hier eerder regel dan uitzondering is.


Leestijd: 1 minuut

Steeds meer Nederlanders trekken weg uit de stad
Steeds meer Nederlanders trekken weg uit de stad

Het CBS-onderzoek geeft geen helder uitsluitsel of de Coronacrisis invloed heeft op de tanende populariteit van wonen in de Randstad. De onderzoekers hebben er wel een theorie over. Ze veronderstellen dat door de anderhalvemetersamenleving en lockdowns er meer behoefte is aan ruimte in en om het huis. En omdat we vaker vanuit huis werken is het niet meer zo belangrijk om vlakbij het werk te wonen. Aan de andere kant geloven de onderzoekers niet dat Corona een doorslaggevende factor is voor het vertrek uit steden. De trend om uit de Randstad te vertrekken is al langer gaande, het is wel opvallend dat in 2020 de cijfers een aanzienlijke stijging vertoonden.

Zoals gezegd zijn de sterk stijgende woningprijzen zeker debet aan de wens om buiten de Randstad te gaan wonen. Een snelle check leert ons dat op Funda de vraagprijs voor het goedkoopste huis in Amsterdam 150.000 euro bedraagt. Hypotheekverstrekkers zien dat er in de ‘intermediaire zones’ buiten de grote steden het afgelopen jaar relatief veel hypotheekverhogingen zijn aangevraagd ten behoeve van een verbouwing. Vaak werden bestaande hogere hypothecaire inschrijvingen te gelde gemaakt of hypotheken verhoogd om een nieuwe dakkapel, keuken, badkamer of extra vierkante meters te realiseren. Huiseigenaren buiten de Randstad lijken hiermee aan te geven dat ze niet van plan zijn om terug te verhuizen naar de stad.