Economie

Technologie Centrum Noord-Nederland levert 200 banen op

Het Technologie Centrum Noord Nederland, waarin onder meer de Rijksuniversiteit Groningen participeert, heeft tot nu toe al 200 banen opgeleverd.


Leestijd: 1 minuut

Het Technologie Centrum Noord-Nederland (TCN) betreft het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op technologisch gebied en het verrichten van economische haalbaarheidsstudies voor het MKB. Deze worden via TCN gefaciliteerd. Belangrijk aspect daarbij is dat het bedrijfsleven meer gebruik gaat maken van de faciliteiten van de kenniscentra en bereid is meer te investeren in projecten op het gebied van technologie en innovatie.Overigens weet het MKB in het noorden van het land de kenniscentra al goed te vinden. Vanaf de oprichting van het TCN in 1998 tot eind 2000 zijn 237 projecten uitgevoerd of nog in uitvoering. Aan extra werkgelegenheid heeft dat 200 banen opgeleverd. Het Technologie Centrum Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van de noordelijke HBO-instellingen, de Rijksuniversiteit Groningen en TNO. Naar verwachting zal het Kennisclusterproject 400 banen opleveren. Eind 2003 vindt een onafhankelijke evaluatie plaats. Voor het project is 5.343.200 euro uit EZ/Kompasmiddelen beschikbaar.