Economie

Partnerbijdrage

Veilig werken is een must!

Wie aan het werk gaat, verwacht aan het eind van de werkdag gezond weer naar huis te kunnen gaan. En zo gaat dat gelukkig meestal ook. Meestal, want dagelijks vinden er bedrijfsongevallen plaats waardoor het anders verloopt. Jaarlijks zijn dat er maar liefst meer dan 200.000 waarvan 60 met dodelijke afloop. Een aantal dat de laatste jaren weer toeneemt.


Leestijd: 1 minuut

Veilig werken is een must!
Veilig werken is een must!

Het opzetten van een BHV organisatie helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. BHV’ers zijn medewerkers die opgeleid zijn om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten eerste hulp te verlenen. Als bedrijfshulpverlener ben je de schakel tussen het moment van calamiteit totdat de professionele hulpdiensten het overnemen. Als onderneming moet je voldoende BHV’ers getraind hebben om een calamiteit aan te kunnen.

Het aantal BHV’ers, ligt niet vast in de wet. Wel moet je bij het bepalen van het aantal BHV'ers en bij de manier waarop je de bedrijfshulpverlening organiseert, rekening houden met de grootte van je bedrijf en de risico's binnen je bedrijf. Voorbeeld: werknemers die op hoogte en met veel zware voorwerpen werken lopen meer risico om bij een ongeval betrokken te raken dan werknemers die op kantoor achter een computer werken. En zorginstellingen met meer mindervalide bewoners eist ook een andere BHV organisatie. In veel gevallen is BHV maatwerk.

Zij zorgen ervoor dat schade en letsel zoveel mogelijk wordt voorkomen of in ieder geval wordt beperkt. Dit kan schade zijn door een ongeval, brand of doordat een medewerker plotseling onwel wordt. Wat de oorzaak ook is, het is belangrijk om zo snel mogelijk adequaat te handelen. Naast cursussen en oefeningen, is de werkgever ook verantwoordelijk voor de uitrusting van de bedrijfshulpverleners. Zo moeten er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn, verbandkoffers en moet men zich kenbaar maken als BHV’er door middel van een hesje.

Bedrijven worden gecontroleerd op arbeidsomstandigheden door de Inspectie SZW. Hierbij wordt ook naar de bedrijfshulpverlening gekeken. Daarbij is het aantal BHV’ers van belang dat jaarlijks een BHV herhaling volgt.