Economie

Veiligheidcheck BBOG op MartiniTradepark: deel bedrijven makkelijk toegankelijk

Onlangs organiseerde de BBOG, samen met de bedrijvenverenigingen, politie, brandweer en beveiligingsbedrijf CRUON, een actie waarbij gecontroleerd werd in hoeverre bedrijven en bedrijventerreinen in de stad goed beveiligd zijn. Dit keer waren MartiniTrade park en de omgeving van het Martiniziekenhuis aan de beurt.


Leestijd: 1 minuut

Collectieve beveiliging bedrijventerreinen: ook digitale veiligheid wordt gecheckt
Collectieve beveiliging bedrijventerreinen: ook digitale veiligheid wordt gecheckt

Buiten de normale bedrijfsuren werd er gecheckt of de ramen, deuren en hekken goed gesloten waren, en of het mogelijk was ongezien binnen te komen. Bij bedrijven waar alles in orde was, werd een kaartje achtergelaten. Bij bedrijven met een gemakkelijke entree werd een voetafdruk achtergelaten, als teken dat er relatief makkelijk binnen te komen is.

Bij elf van de bezochte bedrijven werd een voetafdruk achtergelaten. Vijftien adressen troffen een kaart aan, met de mededeling dat het veilig genoeg was.

De gezamenlijke surveillancerondes vinden plaats conform de afspraken binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen). Binnen BBOG werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.