Economie

Vier miljoen subsidie voor ‘kraamkamer’faciliteiten life sciences


Leestijd: 2 minuten

De Stichting Biodrome is een gezamenlijk project van het Academisch Ziekenhuis, de Rijksuniversiteit, de NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland en de gemeente Groningen. Tot life sciences worden activiteiten gerekend die betrekking hebben op biologie, bio-technologie, biochemie en bio-farmica. Er wordt gedacht aan toepassingen in onder meer geneeskunde en gezondheidszorg, milieu, industriële productie, voedings- en genotsmiddelen, landbouw, apparatuur en ICT. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van het Actieplan Life Sciences 2000-2005 de organisatie BioPartner in het leven geroepen als uitvoeringsorganisatie. Doelstelling is het aantal starters in de life sciences-sector te vergrotenEen van de onderdelen van het plan is verspreid over Nederland een zestal BioPartner Centers in te richten die adequate huisvesting aan startende life science bedrijven bieden. Dat gebeurt in plaatsen met een goede kennisinfrastructuur op het gebied van de life sciences. Deze BioPartner Centers zijn huisvestingslocaties waar startende bedrijven in de life sciences hoogwaardige kantoor- en laboratoriumruimtes kunnen huren en waar ze een aantal faciliteiten kunnen delen. Een BioPartner Center blijft in principe minimaal tien jaar functioneren. De aanvraagprocedure liep tot en met december 2000. In totaal is er nu 25,5 miljoen gulden toegewezen aan de volgende zes locaties: Wageningen, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Maastricht en Groningen.In Groningen is de aanvraag gezamenlijk ingediend door het AZG, de RUG, de NOM en de gemeente. Er zal een gezamenlijke stichting Biodrome worden opgericht die verantwoordelijk wordt voor de totale coördinatie en aansturing van het proces. De bedoeling is dat er zowel bij het AZG als op het Zernike Science Park incubatorfaciliteiten worden gerealiseerd met een volume van circa 5500 m2. Het is de planning om in Groningen in een periode van 6 jaar 30 nieuwe bedrijfsinitiatieven op te zetten. Via Biopartner is alleen subsidie verleend op de laboratoriumfaciliteiten en op de gemeenschappelijke voorzieningen. Met het totale project is 28 miljoen gemoeid. Voor de verder financiering is onder meer een subsidieaanvraag ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Kompasgelden).Groningen timmert als BioMed City al langer aan de weg. De samenwerking tussen de semi-publieke partijen AZG, RUG, NOM en gemeente is daarin een cruciale factor. Deze samenwerking is uniek in Nederland. De vier partijen maken ook deel uit van het netwerk BioMed City Groningen, waarin ook het bedrijfsleven participeert. Eind vorige maand heeft een grote delegatie Groningen met succes gepresenteerd op Bio 2001 in San Diego. Daarnaast hebben de vier partijen gezamenlijk de stichting Medipolis opgericht, die onder meer het Meditech Center bij het AZG exploiteert. Het Meditech Center is inmiddels volledig bezet door een veertiental bedrijven in de biomedische sector.