Economie

VVD, CDA en Stadspartij 100% voor Groningen: “Stel betaald parkeren Hoornse Meer en Corpus den Hoorn uit”

De laatste weken is er weerstand onder bewoners geweest tegen het voornemen van de gemeenteraad om betaald parkeren in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer in te voeren. VVD, CDA en Stadspartij 100% voor Groningen roepen op om het voorstel uit te stellen.


Leestijd: 1 minuut

VVD, CDA en Stadspartij 100% voor Groningen: “Stel betaald parkeren Hoornse Meer en Corpus den Hoorn uit”
VVD, CDA en Stadspartij 100% voor Groningen: “Stel betaald parkeren Hoornse Meer en Corpus den Hoorn uit”

De gemeenteraad besloot op 28 april vorig jaar middels het raadsvoorstel “Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied’ om betaald parkeren in Corpus den Hoorn en de wijk Hoornse Meer in te voeren. Het plan lijkt ver weg nu het op veel weerstand onder bewoners stuit.

"Mensen voelen zich overvallen omdat ze niet bij de plannen betrokken zijn. Dat blijkt wel uit de ruim duizend handtekeningen tegen deze invoering en de tientallen mails en brieven die de gemeente heeft ontvangen. Daarom roepen wij op tot uitstel van deze plannen", zegt Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen.

Rik Heiner van de VVD vult aan: "Wij kunnen als raad niet goed vaststellen of er na het raadsbesluit van 28 april 2021 gesprekken met belanghebbenden hebben plaatsgevonden. Want draagvlak onder én maatwerk met inwoners voor politieke besluiten zijn van groot belang."

De drie partijen, Stadspartij 100% voor Groningen, VVD en CDA verzoeken het college om de invoering van betaald parkeren in de twee wijken vooralsnog op te schorten. "Wij roepen het college op om met inwoners en belanghebbenden toch in gesprek te gaan over de invoering van betaald parkeren in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer", zegt Etkin Armut van het CDA.

Deze gesprekken zouden gevoerd moeten worden op basis van de eerder gedane toezeggingen dat met bewoners aan de hand van een nog te ontwikkelen 'gereedschapskist' wordt gesproken over op welke wijze in hun buurt parkeeroverlast te lijf kan worden gegaan.

Sijbolts, Heiner en Armut hopen dat partijen zoals de SP deze motie steunen. In 2021 was de SP mede-indiener van een motie en een amendement om in de wijken Hoornse Meer en Corpus den Hoorn geen betaald parkeren in te voeren.