Economie

Partnerbijdrage

Wanneer is het nodig om een bedrijfsarts in te schakelen?

Elke werknemer is wel eens een keer ziek en ziekte valt nooit 100 procent te voorkomen. Zeker wanneer er een langere hersteltijd nodig is kan het inschakelen van een bedrijfsarts daarbij helpen. Een bedrijfsarts inschakelen gebeurt doorgaans door de werkgever, maar wanneer je zelfstandig ondernemer bent dien je zelf contact met de bedrijfsarts op te nemen. Iedere werkgever is verplicht om een bedrijfsarts in dienst te hebben voor de werknemers van het betreffende bedrijf. Wilt u meer weten of bedrijfsartsen met elkaar vergelijken? Kijk dan eens op de website van HR Navigator.


Leestijd: 3 minuten

Wanneer is het nodig om een bedrijfsarts in te schakelen?
Wanneer is het nodig om een bedrijfsarts in te schakelen?

Als werknemer heb je rechten waar de bedrijfsarts zich aan dient te houden. Ten eerste heeft de bedrijfsarts een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat alle gesprekken die de werknemer met de bedrijfsarts voert, vertrouwelijk zijn en dat zonder toestemming geen informatie gedeeld mag worden met anderen. Dit alles om de privacy van de werknemer te garanderen. Wat mag een bedrijfsarts wel doen?

– Na toestemming van de werknemer mag de bedrijfsarts medische gegevens opvragen bij de huisarts of specialist. Dit kan ten goede komen bij de begeleiding in de re-integratie na ziekte.

– Een bedrijfsarts mag de werknemer doorverwijzen naar een specialist.

– Het adviseren van de werkgever met betrekking tot het herstel en de re-integratie van de werknemer.

Verder behoren tot het takenpakket van de bedrijfsarts de volgende werkzaamheden:

– Het beoordelen van de ziekmelding en het ziektebeeld. Het functioneren van de werknemer wordt onderzocht en laat hij of zij regelmatig op spreekuur komen om de voortgang te bespreken.

– Bespreken van de re-integratie met de werknemer en het adviseren van de werkgever in de te nemen stappen in het re-integratieproces. Wanneer een werknemer de zesde ziekteweek ingaat, wordt er ook een probleemanalyse opgesteld.

– Het uitvoeren van het preventief medisch onderzoek en keuringen.

– Verzuim preventie. De bedrijfsarts kan werkgevers adviseren over het gebruik van beschermende middelen en het naleven van een gezonde levensstijl, zodat ziekte op het werk kan worden voorkomen.

Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor ziekte van de werknemer. Een flinke griep of andere infectie kan al zorgen voor enkele weken ziekteverzuim met een lange nasleep. Soms heeft een werknemer meer tijd nodig om te herstellen, bijvoorbeeld na een ongeval of bij psychische klachten. Een week na de eerste ziektedag wordt er door de werkgever een verplichte melding van ziekte gemaakt. Wanneer een werknemer weer snel hersteld is, is een bedrijfsarts vaak niet nodig. In het geval van langdurig verzuim wordt een bedrijfsarts doorgaans ingeschakeld vanaf de zesde week dat de werknemer ziek is, maar dit kan in overleg tussen werkgever en werknemer ook eerder worden gedaan. De bedrijfsarts kan in dit geval contact met de werknemer houden over het ziekteverloop en advies geven over hoe, en wanneer de werknemer weer kan gaan werken.

De werkgever maakt bij langdurig verzuim een afspraak voor de werknemer bij de bedrijfsarts, waarbij de werknemer verplicht is deze afspraak na te komen. Anderzijds heeft de werknemer ook recht op een bedrijfsarts. Een werknemer mag dus ook uit zichzelf een bedrijfsarts inschakelen, zonder dat er sprake is van verzuim. Dit kan het geval zijn wanneer de werknemer behoefte heeft aan advies rondom gezondheid en werk. Wanneer een werknemer langdurig ziek is, kan hij of zij een oproep van de bedrijfsarts verwachten binnen 2 weken na melding van de werkgever. Over het algemeen geldt dat wanneer een oproep bedrijfsarts wordt verstuurd, er uiterlijk 6 weken na de ziekmelding een gesprek tussen werknemer en bedrijfsarts is gevoerd. Ook kan de werknemer tussentijds opgebeld worden door de bedrijfsarts om te vragen hoe het met zijn of haar gezondheidssituatie is gesteld.

Wanneer een werknemer het niet eens is met de beslissing van de bedrijfsarts, dan heeft hij of zij het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Deze tweede afspraak wordt door de werkgever geregeld en betaald. Daarnaast kan er ook bij het UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Laatstgenoemde biedt vooral steun wanneer de re-integratie is vastgelopen en de werkgever en werknemer er onderling niet meer uit komen. Een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts wordt hierbij ingeschakeld.