Economie

Werkgevers: “Alleen gerichte aanpak vaccinatiegraad helpt om uit coronacrisis te komen”

‘De enige weg om uit de coronacrisis te komen en de druk op de zorg te verlichten is het verder verhogen van de vaccinatiegraad onder specifieke groepen en het consequent naleven van de basisregels.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond.


Leestijd: 1 minuut

Werkgevers: “Alleen gerichte aanpak vaccinatiegraad helpt om uit coronacrisis te komen”
Werkgevers: “Alleen gerichte aanpak vaccinatiegraad helpt om uit coronacrisis te komen”

Om de vaccinatiegraad te bevorderen gaan de ondernemersorganisaties -in navolging van hun eerdere campagne– na wat ze nog meer kunnen doen in bepaalde sectoren en regio’s. ‘Alleen door verhoging van de vaccinatiegraad waar die nu laag is, ontsnappen we aan de fuik van nieuwe beperkingen en verdere polarisatie.’

De ondernemersorganisaties roepen alle leden en hun klanten verder op de basismaatregelen goed na te leven. Dus handen wassen, ventileren, testen en thuisblijven bij klachten, afstand houden, et cetera. Ze gaan hiervoor ook materiaal verspreiden onder de leden om de bewustwording weer te vergroten.

Uitbreiden coronatestbewijs

Plannen om het gebruik van het coronatestbewijs steeds verder over sectoren uit te breiden geeft volgens de ondernemersorganisaties wel nieuwe dilemma’s. De vraag is ook of het ertoe leidt dat bepaalde groepen ongevaccineerden zich alsnog laten vaccineren.

De ondernemersorganisaties wijzen erop dat een verdere uitrol van het coronatestbewijs ondernemers op kosten jaagt en dat klanten mogelijk afhaken. Zij willen hierover zo snel mogelijk met het kabinet in gesprek.

Thuiswerken

Wat het nieuwe thuiswerkadvies betreft gaan VNO-NCW en MKB-Nederland ervan uit dat dit in de praktijk niet op grote problemen zal stuiten. ‘Er wordt immers nog steeds veel thuis gewerkt en tot dusver is dat steeds goed gegaan. Maar na 1,5 jaar is wel gebleken dat je elkaar moet kunnen treffen voor het sociale aspect en creatieve processen. Het is goed dat ook het kabinet hier oog voor heeft.’

De ondernemersorganisaties vinden het goed dat het kabinet de mogelijkheid gaat onderzoeken dat werkgevers – waar gewenst en nodig voor een veilige werkomgeving – medewerkers kunnen vragen naar een coronatestbewijs. Een plicht voor werkgevers om dat te doen, gaat echter te ver en leidt tot nieuwe problemen in een tijd van krapte, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.