Economie

Partnerbijdrage

Whistleblower instrumenten voor het scheppen van een succesvolle werkplek

Human Resources (ofwel afdeling personeelszaken) is de afdeling, die zich bezighoudt met het personeel. Wil je een succesvol bedrijf dan heb je goed personeel nodig. De HR-afdeling is hiervoor onmisbaar. Het aanwerven, trainen en ontwikkelen van het personeel behoren tot een van de voornaamste taken. Deze afdeling zorgt ervoor, dat het personeel zo goed mogelijk functioneert op een plek waar het van maximale waarde voor het bedrijf kan zijn.


Leestijd: 2 minuten

Whistleblower instrumenten voor het scheppen van een succesvolle werkplek
Whistleblower instrumenten voor het scheppen van een succesvolle werkplek

Waar moet je nu op letten bij de ontwikkeling van het beste hr-beleid? De volgende perspectieven zijn daarvoor van belang.

  • Het economisch perspectief. Hoe groot is de kostenpost van het personeel?
  • Het sociaal perspectief. Werkt het personeel goed samen. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden en zijn verhoudingen onderling goed?
  • Het politieke perspectief. Zijn er belangenverschillen bij het personeel? Denk hierbij aan vakbonden.
  • Het maatschappelijk perspectief. Worden de regels en de wetgeving van het bedrijf wel nageleefd? 

Ieder jaar wordt er een prijs toegekend aan het bedrijf met het beste HR-beleid. Voor het jaar 2021 is dit een echte uitdaging. De jury kijkt hoe de bedrijven hebben ingespeeld op de veranderende omstandigheden. Waren hier HR-activiteiten bij betrokken?

De Human Resources afdeling richt zich zoals gezegd op het personeel. Haar waaier van taken loopt van de aanwerving ervan tot aan het exit gesprek. HR-instrumenten, specifieke software, versnellen dit proces. HR-software is een digitaal platform die de afdeling in staat stelt haar taken en processen te beheren.

Om de beste whistleblower-software te vinden voor je bedrijf is het belangrijk dat je let op de volgende aspecten. De software moet gemakkelijk, snel en eenvoudig zijn. Het moet zich naadloos kunnen aanpassen met software van derden. Ook het personeel zal toegang tot het platform moeten hebben. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de software Whistleblower. Deze software is ontwikkeld voor grote bedrijven. Het personeel kan zich hier aanmelden en vertrouwelijk of anoniem een vervelende gebeurtenis rapporteren.

Behalve de HR-software is het van uiterst belang dat de HR-afdeling continue feedback vraagt van haar personeel. Iets belangrijkers is er niet. Een jaarlijks functioneringsgesprek is niet genoeg. Dat terugkijken is niet van deze tijd. Onderscheidingsvermogen van een goed HR-beleid levert beter opgeleide werknemers op. En dat levert je dan weer een voorsprong op de markt waarin je je begeeft. De wereld verandert continu. De wereld wordt sneller en biedt uitdagingen. Je moet als afdeling dus snel kunnen schakelen wat duidelijk vraagt om persoonlijk leiderschap. Neem je verantwoordelijkheid.

De afdeling HR is niet bang te investeren in haar personeel. Ze neemt de belangen van het personeel als uitgangspunt en stimuleert gezondheid en welzijn. De toekomst zit vol kansen voor deze afdeling als ze de mensgerichte aanpak neemt. Ze moet in beweging blijven, actie ondernemen en zich interesseren in de wensen en gezondheid van de medewerkers. Belangrijk daarbij is een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Daardoor zal het in het werkklimaat onderwerpen als gezondheid, ontwikkelen vertrouwen en veiligheid centraal staan.