Economie

Woningtekort Groningen stijgt, met name voor ouderen en jongeren

Het woningtekort in Groningen is momenteel met 8190 woningen 5 procent van de woningvoorraad. Dat ligt iets hoger dan het landelijk tekort van 4 procent. De verwachting voor Groningen is dat het woningtekort op zal lopen naar 8.940 woningen in 2025.


Leestijd: 1 minuut

Woningtekort Groningen stijgt, met name voor ouderen en jongeren
Woningtekort Groningen stijgt, met name voor ouderen en jongeren

Dit blijkt uit de jaarlijkse Primos-prognose van onderzoeksinstituut ABF Research. Met name de grote groei van ouderen en starters is een uitdaging voor de Groningse woningmarkt. Voor deze doelgroepen zijn meer betaalbare huur- en koopwoningen nodig.

De verwachting is dat het aantal huishoudens in de regio Groningen tot 2025 sterk toeneemt, met name door een grote groei van ouderen. Het aantal ouderen – 75-plus huishoudens – in de regio Groningen neemt de komende vijftien jaar met 48 procent toe tot circa 36.000. Dit is een toename van zo’n 11.700 huishoudens. 

Daarnaast kent Groningen als studentenstad een hoog aantal jonge huishoudens (tot en met 29 jaar), waarvan er 18.900 (36 procent) woonachtig zijn in ruimtes als een studentenhuis, kamerverhuurpand of in een gebouw zonder woonbestemming. Door het tekort aan middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen én de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning is het voor deze doelgroep bijzonder lastig om door te stromen naar de reguliere huurmarkt of een koopwoning te bemachtigen. Voor zowel ouderen als jongeren is de afgelopen jaren weinig gebouwd. 

Knelpunten bij nieuwbouw

Uit het onderzoek van Capital Value blijkt dat institutionele beleggers met name de gestegen bouwkosten, in combinatie met de gestegen rente, een belangrijk knelpunt vinden in de ambities om nieuwbouw te realiseren. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw in Groningen, maar ook in de rest van het land. Ook de combinatie van regelgeving, hoge grondprijzen en dalende verkoopprijzen werden vaak benoemd.