Innovatie

100 miljoen euro aan overbruggingsleningen voor startups

Het kabinet heeft voor 100 miljoen euro aan overbruggingsleningen beschikbaar gesteld voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Deze leningen zullen verstrekt gaan worden via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland, waaronder de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM.


Leestijd: 1 minuut

Startups bedreigd in voortbestaan
Uit een survey van TechLeap blijkt dat 80% van de startups verwacht door de Covid19-crisis in de financiële problemen te komen. 67% zoekt vanwege liquiditeitsproblemen overbruggingsfinanciering. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn jaarlijks betrokken bij ongeveer de helft van de vroege investeringen in innovatieve bedrijven, en daarmee met afstand de meest actieve investeerders van Nederland. Ook uit een diepgaande analyse van de portfoliobedrijven van de ROM’s blijkt dat een groot deel van deze bedrijven de komende periode in acute financiële nood zal komen.

Startups, scale-ups maar ook andere innovatieve bedrijven vallen voor een deel buiten de regelingen die het kabinet tot nu toe had getroffen. Terwijl juist deze categorie ondernemers cruciaal is voor de innovatiekracht en het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Tijdelijke overbruggingsfinanciering
Met de middelen die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt zullen de ROM’s overbruggingsleningen gaan verstrekken aan innovatieve bedrijven die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen. De kredieten moeten de bedrijven helpen te overleven. Per startup is een bedrag van 50.000 tot 2 miljoen euro beschikbaar. Voor grotere financieringsbedragen zullen de ROM’s gaan samenwerken met InvestNL. Waar mogelijk zal er zoveel mogelijk samen worden opgetrokken met private investeerders. De komende periode gaan de ROM’s uitgebreid communiceren over de criteria, rente en looptijd van de leningen en de aanvraagprocedure.

Aan de totstandkoming van dit plan is de afgelopen weken zeer intensief samengewerkt tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijks ROM’s, TechLeap en InvestNL. Met InvestNL en TechLeap wordt ook verder gewerkt aan een gezamenlijk programma gericht op innovatieve startups en scale-ups.