Innovatie

4 miljoen voor fietspaden provincie

Acht gemeenten krijgen subsidie van de Provincie Groningen om de verkeersveiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. De provincie investeert de komende jaren € 4 miljoen in 18 projecten om de verkeersveiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. Acht gemeenten krijgen subsidie voor het aanleggen of verbreden van fietspaden, maatregelen in dorpen om de snelheid van het autoverkeer te verminderen of voor het veiliger inrichten van een schoolomgeving. De gemeenten betalen voor de helft mee aan de projecten. De bijdrage van de provincie is 50% van de gehele investering. Er wordt voor € 8 miljoen aan projecten uitgevoerd.


Leestijd: < 1 minuut

4 miljoen voor fietspaden provincie
4 miljoen voor fietspaden provincie

In de gemeente Groningen wordt de inrichting van De Savornin Lohmanlaan passend gemaakt bij een 30-kilometerzone. Dit gebeurt door het aanbrengen van wegversmalling, inritconstructie, parkeervakken en wegprofiel ter hoogte van het winkelcentrum.

Bij de Boumaboulevard en Verlengde Lodewijkstraat wordt de kruising overzichtelijker gemaakt, door de scheiding van fiets en auto. Ook wordt het wegprofiel van de Boumaboulevard versmald om de snelheid terug te dringen.

En bij het Eemskanaal zuidzijde komen er zes drempels, gecombineerd met wegversmalling en twee verhoogde drempels bij kruisingen. Dit remt de snelheid van autoverkeer en ontmoedigt het gebruik als sluiproute. 

Foto: Google Maps