Innovatie

‘Brussel’ steunt Lelylijn - Europese erkenning voor snelle verbinding naar Groningen

Prachtig nieuws voor de initiatiefnemers en bedenkers van de plannen voor de Lelylijn: de supersnelle treinverbinding van Amsterdam naar Groningen en later zelfs naar noord-Europa. Het Europees Parlement heeft gisteren definitief ingestemd met het toevoegen van de Lelylijn als spoorverbinding op het Europese spoornetwerk. Iets minder mooi is dat het nog wel tot 2050 kan duren voor de lijn er ligt, want er zal héél veel moeten gebeuren.


Leestijd: 2 minuten

Europees Parlement maakt subsidies voor Lelylijn mogelijk
Europees Parlement maakt subsidies voor Lelylijn mogelijk

Het Europees Parlement heeft gisteren in een eindstemming definitief ingestemd met het toevoegen van de Lelylijn als belangrijke nieuwe spoorverbinding op het Europese spoornetwerk. De EU vraagt daarbij aan Nederland om de Lelylijn uiterlijk in 2050 te realiseren. Dat betekent dat Nederland hier ook voldoende middelen voor moet reserveren.

Betere verbindingen met andere regio’s zorgen voor een gezonde en zekere toekomst voor inwoners in Noordelijk Nederland. Vorige week werd juist bekend dat het demissionaire Kabinet in de Voorjaarsnota middelen vanuit de reservering voor de Lelylijn aan andere spoorprojecten wil besteden.

Gedeputeerde Matthijs de Vries, gedeputeerde voor de provincie Fryslân en voorzitter van de Noordelijke samenwerking Mobiliteit, reageert verheugd “Met dit besluit van het Europese Parlement wordt een ontbrekende schakel in de Europese verbindingen ingevuld. Met het toevoegen van de Lelylijn aan het TEN-T netwerk kan Noord-Nederland de rol als toegangspoort tussen West- en Noord-Europa nog beter vervullen. Zowel Noordelijk-Nederland als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben zich ingezet voor het opnemen van de Lelylijn op de Europese spoorkaart”. 

Europese Commissie

Tijdens de recente Europese spoordagen Connecting Europe Days riep de Europese Commissie nog op dat lidstaten moeten blijven investeren in nieuw spoor en betere internationale verbindingen, waaronder een corridor via de Lelylijn naar Bremen, Hamburg en Scandinavië.

De landen ten noorden van Nederland investeren al volop in nieuwe spoorverbindingen. Noordelijk Nederland roept het Kabinet op om ook te blijven investeren in nieuw spoor.

Nu alle stappen in het Europese wetgevende proces zijn afgerond zal de nieuwe verordening in het EU-publicatieblad verschijnen en wordt het herziene TEN-T netwerk, met bijbehorende verplichtingen, van kracht. Dit betekent dat de komende jaren aanvragen kunnen worden gedaan voor Europese financiering voor verbindingen die op het TEN-T netwerk staan.

Naast de Lelylijn zijn ook veel andere verbindingen in Noord-Nederland in eerder stadium al toegevoegd aan het netwerk. Dit geldt voor o.a. de spoorverbindingen Leeuwarden-Groningen en Zwolle-Emmen, voor de N33 en het Van Harinxmakanaal.

De provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland werken samen met het Rijk aan het Deltaplan Noordelijk-Nederland. De inzet vanuit Noordelijk Nederland voor de formatie kunt u hier vinden.