Innovatie

Coachingsproject Stadjers Hand in Hand bestaat 5 jaar en zet succesvol door

Het project Stadjers Hand in Hand bestaat deze maand vijf jaar. Het initiatief waarbij Stadjers mede-Stadjers coachen die op de armoedegrens om zo hun leven weer de vorm te geven die ze graag willen, blijkt succesvol. Uit de resultaten blijkt dat maar liefst 75% van de cliënten na een jaar coaching geen beroep meer hoeft te doen op de Voedselbank. Daarnaast is het team van coaches inmiddels uitgegroeid tot zo’n 25 vrijwilligers.


Leestijd: 2 minuten

Coachingsproject Stadjers Hand in Hand bestaat 5 jaar en zet succesvol door
Coachingsproject Stadjers Hand in Hand bestaat 5 jaar en zet succesvol door

Stadjers Hand in Hand

Stadjers Hand in Hand richt zich op Stadjers die het minder getroffen hebben en rond de armoedegrens leven. Ze worden gecoacht door mede-Stadjers zodat ze hun leven weer op kunnen pakken en opnieuw deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Deelnemers worden bijvoorbeeld geholpen met hun financiële administratie, krijgen hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk, of bij het aangaan van nieuwe sociale contacten.

Het is een initiatief van Mirjam Nagelmaker vanuit haar wens armoede een gezicht geven en om vooroordelen weg te nemen. Samen met anderen streven ze naar een armoedevrije stad. En dat lijkt te werken. In 2016 startte Stadjers Hand in Hand met 10 koppels van cliënten en coaches. Alle Stadjers die gecoacht zijn, hadden na een jaar hun persoonlijke situatie weer op orde. Ze vonden bijvoorbeeld een (vrijwilligers-)baan en konden daardoor weer deelnemen aan de maatschappij. De coaches blijven de deelnemers nog een jaar volgen, zodat eventuele terugval wordt voorkomen.

Nieuwe campagne

Om meer aandacht voor het probleem te vragen en nieuwe cliënten en coaches te werven is het project een nieuwe campagne gestart. Onder de titel “Hulp vragen/geven is een heldendaad” brengen zij het initiatief onder de aandacht. Mensen die hulp zoeken of coach willen worden kunnen zich aanmelden via de website van Stadjers Hand in Hand (www.stadjershandinhand.nl) of een mail sturen naar: mcnagelmaker@gmail.com.

Manifest voor blijvende aandacht voor armoede

Afgelopen vrijdag 15 oktober, in aanloop naar Wereldarmoededag op zondag 17 oktober, overhandigde projectleider van Stadjers Hand in Hand Mirjam Nagelmaker, een manifest aan wethouder Inkomen en Schulden van de gemeente Groningen Isabelle Diks. Het manifest, waarin gepleit wordt om meer te investeren in de hulpbehoevenden en minder in het beleid, moet gemeenten en beleidsmakers bewustmaken van de rol die ze spelen in het armoedebeleid. Het manifest streeft naar meer gelden, maar ook meer begrip en respect voor de hulpbehoevenden, zodat zij, ondanks hun problemen ook met opgeheven hoofd over straat kunnen.