Innovatie

Comenius-beurs voor Hanze-onderzoek naar internationalisering hoger onderwijs

Henk Willemsen, hogeschooldocent Internationalisering bij de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen, ontvangt van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een Comenius-beurs voor een onderzoek naar de internationalisering van het hoger onderwijs. De centrale vraag in zijn onderzoeksvoorstel luidt 'Hoe kunnen we het onderwijs aan gemengde groepen van Nederlandse en internationale studenten verder vormgeven en tegelijkertijd onderzoeken wat de effecten van deze 'international classroom' zijn?


Leestijd: 2 minuten

Hanzehogeschool zakt van plekje vier naar vijf in Keuzegids
Hanzehogeschool zakt van plekje vier naar vijf in Keuzegids

Volgens Henk Willemsen staat het hoger onderwijs voor een grote uitdaging: "Het aantal internationale studenten binnen de Hanzehogeschool Groningen is in de afgelopen jaren rap toegenomen. De uitdaging zit hem in het mengen van Nederlandse en internationale studenten. Hoe zorgen we dat ze goed met elkaar samen werken en van elkaar leren? Een voor de hand liggende valkuil is onbegrip als gevolg van verschillende culturele achtergronden van docent en studenten, door het lesgeven en les krijgen in een vreemde taal. Buitenlandse studenten krijgen er soms de schuld van dat een college of een project moeizaam verloopt omdat de thuisstudenten denken dat het zonder hen sneller en beter zou gaan. Ook gebeurt het dat Nederlandse en buitenlandse studenten nauwelijks met elkaar omgaan binnen en buiten de klas. Dit kan komen door de taalbarrière, culturele verschillen en de gevestigde sociale verbanden van Nederlandse studenten, waarin buitenlandse studenten moeilijk doordringen."

Met de toekenning van de Comenius-beurs ontstaat de mogelijkheid om het onderwijs aan gemengde groepen van Nederlandse en internationale studenten verder vorm te geven en te onderzoeken wat de effecten daarvan zijn.  "Dit geeft ons de kans om nog meer gebruik te maken van het culturele kapitaal dat we, met de aanwezigheid van de grote groep internationale studenten, binnen de Hanzehogeschool Groningen in huis hebben", aldus Willemsen. "We kunnen studenten leren hoe ze het maximale voordeel uit diversiteit (van welke aard dan ook) kunnen halen in het leren en oplossen van problemen. We moeten dan wel zorgen dat het samenwerken ook echt goed verloopt, dat de studenten ook écht met elkaar omgaan.

Multidisciplinair onderzoek
Henk werkt in het project samen met Peter Dammers, hogeschooldocent bij het Instituut voor Life Science & Technology, Marcel van der Poel, senior lecturer/researcher bij de International Business School en Anton Keller, student aan de International Business School.

De afgelopen periode is al geëxperimenteerd met het mengen van Nederlandse en internationale klassen. "Ik geniet ervan om te zien hoe de studenten met elkaar in contact komen en hoe docenten dat op een prachtige manier vormgeven. Persoonlijk zie ik zo'n International Classroom, als a place where differences become strengths", aldus Willemsen.

Comenius-beurs
De Comenius-beurzen worden toegekend door de KNAW om docenten in staat te stellen hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen.