Innovatie

Commissaris Max van den Berg ondertekent convenant over nieuwe aanpak georganiseerde misdaad in Noord Nederland


Leestijd: 1 minuut

Omdat de georganiseerde misdaad vrijwel altijd haar wortels heeft op het lokale niveau, hebben zowel gemeenten als provincies bij de aanpak hiervan een sleutelrol. Ongemerkt kunnen onderwereld en bovenwereld zich vermengen. Hierbij kan het gaan om zaken als hennepteelt, mensenhandel, vastgoedfraude, milieudelicten of het witwassen van geld dat afkomstig is van criminele activiteiten. Het RIEC Noord gaat alle partners in Groningen, Friesland en Drenthe bij de aanpak hiervan adviseren en ondersteunen.

RIEC

Het RIEC is geen nieuwe opsporingsdienst. Zij gaat vooral informatie samenvoegen en analyseren, en daarmee betrokken partners gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpak van georganiseerde misdaad in bepaalde branches of gebieden. Het is de bedoeling dat het RIEC Noord zich in de proefperiode tot 2012 ontwikkelt tot een onmisbare, degelijke en rijke bron van kennis en expertise rond de aanpak van de georganiseerde misdaad in Noord Nederland.

De regering hecht veel waarde aan de aanpak van de genoemde ernstige vormen van criminaliteit, die een negatieve invloed hebben op de veiligheid en de woon- en leefomgeving van burgers. Bovendien vormen ongewenste machtsconcentraties een serieuze bedreiging voor de rechtsorde in ons land. Daarom worden in Nederland in totaal elf RIEC- proefprojecten gesubsidieerd, waardoor een landelijk dekkend netwerk ontstaat.

De centrale gedachte achter de RIEC’s is samenwerking en informatie-uitwisseling: op basis van een Bestuursakkoord en een regionaal convenant kunnen de betrokken partijen verregaand samenwerken en informatie uitwisselen. Dit is nodig om de georganiseerde misdaad met een breed palet aan middelen te bestrijden, dus niet alleen fiscaal of strafrechtelijk, maar ook bestuurlijk. Te denken valt aan het intrekken van een vergunning of het al dan niet aanbesteden van een project.