Innovatie

Data-deling Gegevensknooppunt Groningen officieel van start

De provincie Groningsen is vanaf donderdag een ‘Gegevensknooppunt Groningen’ rijker dat het delen van databronnen voor overheden en semi-overheden mogelijk maakt.


Leestijd: 1 minuut

Data-deling Gegevensknooppunt Groningen officieel van start
Data-deling Gegevensknooppunt Groningen officieel van start

Donderdag 17 oktober is de officiële start van een samenwerking tussen 24 regionale en nationale overheden, semi-overheden en onderwijsinstellingen, om door samenwerking open data algemeen beschikbaar te stellen: de vorming van het Gegevensknooppunt Groningen (GKG).

Het gaat daarbij om het efficiënt verzamelen en verbinden van beschikbare databronnen, het effectief beschikbaar stellen aan overheden, bedrijven en inwoners, en het faciliteren van vraag- en themagericht (samen-)werken.

Samenwerken

Overheden gaan intensiever samenwerken en voor veel vraagstukken hebben zij elkaar nodig. Het GKG voorziet in een belangrijke behoefte door gegevens bijeen te brengen en verbindingen tussen regionale voorzieningen met landelijke voorzieningen en regionale voorzieningen onderling te leggen. Door de vraag- en themagerichte ontsluiting van gegevens en duiding van gegevens wordt er extra waarde toegevoegd. Het GKG is landelijk, maar ook regionaal uniek en innovatief op het gebied van toegankelijk maken van gegevens.


 
Het bestuur van het Gegevensknooppunt Groningen (GKG) bestaat uit gedeputeerde van de provincie Groningen Mirjam Wulfse, burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen en dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s Jan Batelaan.