Innovatie

Eenzaamheid onder alleenstaande jongeren tijdens corona-crisis

Een op de zeven jongeren onder de dertig jaar, die alleen woont, voelt zich tijdens de coronacrisis eenzaam. Dat blijkt uit de coronabarometer, een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG.


Leestijd: 1 minuut

In het kader van de coronabarometer ontvangen 135.000 deelnemers aan het grootschalige LifeLines onderzoek wekelijks een corona-vragenlijst. Er zijn tot nu toe al ruim 160.000 vragenlijsten ingevuld.

Hieruit blijkt onder andere dat 1 op 7 respondenten tot 30 jaar die alleen wonen, zich in de huidige corona-crisis vaak eenzaam voelt. Daarnaast maken meer respondenten zich zorgen dat een naaste ziek wordt dan dat zij zelf ziek worden.

Op zoek naar risicofactoren

Initiatiefnemer en hoogleraar Lude Franke benadrukt het belang van dit onderzoek: “Dankzij dit onderzoek en de deelname van zoveel mensen krijgen we een goed beeld van zowel de ziekte COVID-19 als de risicofactoren op ernstige ziekteverschijnselen. Zo willen we nagaan waarom sommige mensen zeer ernstig ziek worden door COVID-19, waar anderen nauwelijks klachten hebben. We zien nu al dat er relatief veel deelnemers zijn geweest met COVID-19 gerelateerde klachten, maar dat het aantal bewezen COVID-19 patiënten laag is: slechts 0,8%. De Corona Barometer laat echter ook zien dat 1 op de 10 respondenten tussen 18 en 40 jaar aangeeft zelf te denken een corona-infectie te hebben gehad, maar niet gediagnosticeerd of getest is.”