Innovatie

EnTranCe: ‘Het is veel beter om zonnepanelen rechtop te zetten’

Een verticaal opgesteld zonnepaneel zorgt voor gelijkmatigere productie van elektriciteit over het jaar verdeeld. En daardoor belast een verticaal zonnepaneel het energienetwerk minder. Dit blijkt uit een proefopstelling die uitgebreid is getest bij EnTranCe | Centre of Expertise Energy, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Doordat een verticaal paneel daarnaast wel zorgt voor de levering van voldoende elektriciteit pleiten onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen voor voordelige subsidievoorwaarden.


Leestijd: 2 minuten

EnTranCe: ‘Het is veel beter om zonnepanelen rechtop te zetten’
EnTranCe: ‘Het is veel beter om zonnepanelen rechtop te zetten’

De opbrengst van een verticaal paneel is in de winter nagenoeg gelijk en soms zelfs hoger. In de zomermaanden is de opbrengst lager en levert daardoor minder terug aan het energienetwerk. Deze opbrengst past beter bij het consumptiepatroon van elektriciteit en verlaagt zo de belasting van het energienetwerk. Redenen genoeg om de opstelling van panelen op deze manier ook te promoten. Dit blijkt uit het onderzoek dat onderzoekers Sandra Bellekom, Hans van Weerden en Kees Hooijmeijer samen met lector Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen hebben uitgevoerd. In de proefopstelling zijn beide opstellingen, verticaal en in een hoek van 35 graden gericht op het zuiden, getest in een periode van 8 maanden.

Wanneer we denken aan het plaatsen van zonnepanelen dan denken we meestal aan zonnepanelen op een schuin dak. Helaas heeft niet iedereen een bruikbaar dak. Iedereen heeft wel een bruikbare gevel om zonnepanelen aan te bevestigen.  Per jaar produceert een verticaal opgesteld paneel 70% van de elektriciteit in vergelijking met een paneel die staat opgesteld met een hoek van 35 graden. Dit betekent dus dat een paneel op het dak in een hoek van 35 graden uiteindelijk meer oplevert maar ook meer moet terug leveren aan het energienetwerk. Dit zorgt vaker voor overbelasting van het netwerk en kan worden voorkomen door de verticaal opgestelde panelen.

Gesimuleerde opbrengst van verticale zonnepanelen t.o.v. zonnepanelen onder de optimale hoek, in een ‘gemiddeld jaar’. Alle panelen zijn gericht op het zuiden.
Gesimuleerde opbrengst van verticale zonnepanelen t.o.v. zonnepanelen onder de optimale hoek, in een ‘gemiddeld jaar’. Alle panelen zijn gericht op het zuiden.

Uit de simulatie volgt dat de maximale maandopbrengst voor panelen die geplaatst zijn onder de optimale hoek ca. 33 kWh (mei) is, terwijl de maximale maandopbrengst voor verticale panelen niet meer dan 20 kWh (april) bedraagt. Dit kan de gemiddelde netwerkbelasting met circa 40% verlagen en daarmee de netwerkkosten per kWh. Er is daarom maatschappelijk reden deze opstelling te promoten.

Voor wind geldt dat windturbines die minder wind vangen, qua subsidie worden bevoordeeld. De onderzoekers stellen voor dat een dergelijke keuze ook voor zon moet worden gemaakt. In het bijzonder: dat in de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie(voor bedrijven) van de Rijksoverheid voor verticaal opgestelde panelen de besparingen op de netwerkcapaciteit worden verwerkt. Dit betekent een hogere subsidie voor verticaal opstellingen.