Innovatie

Gasunie, HES International en Vopak willen importterminal voor waterstofdrager realiseren in Rotterdam

Gasunie, HES International (HES) en Vopak gaan samenwerken voor de ontwikkeling van een importterminal voor groene ammoniak als waterstofdrager. Nog dit kwartaal beginnen ze aan het basisontwerp en het streven is dat de terminal op de Maasvlakte – die de naam ACE Terminal zal gaan krijgen – vanaf 2026 operationeel zal zijn.


Leestijd: 2 minuten

Gasunie, HES International en Vopak willen importterminal voor waterstofdrager realiseren in Rotterdam
Gasunie, HES International en Vopak willen importterminal voor waterstofdrager realiseren in Rotterdam

Met de samenwerking spelen de bedrijven in op de groeiende behoefte aan de import en opslag van groene energie. Groene waterstof wordt gezien als een essentieel onderdeel van de toekomstige duurzame energiemix. De vraag ernaar groeit vanuit de energiesector, de transportsector en de petrochemische industrie in zowel Nederland als Duitsland. Een betrouwbare logistieke keten is belangrijk voor de marktontwikkeling van groene waterstof en voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050.

Ammoniak als waterstofdrager

Groene ammoniak kan als waterstofdrager een belangrijke rol spelen bij de behoefte van Noordwest-Europa aan grootschalige import van groene waterstof. Waterstof kan na verbinding met stikstof in de vorm van ammoniak eenvoudiger en veilig in grotere hoeveelheden worden getransporteerd, opgeslagen en weer worden omgezet naar groene waterstof. Daarnaast is groene ammoniak ook direct toepasbaar als CO2-vrije brandstof voor bijvoorbeeld de scheepvaart of als grondstof voor bijvoorbeeld de productie van kunstmest.

Strategische locatie

Op de beoogde locatie op de Maasvlakte in Rotterdam kunnen schepen vanuit de gehele wereld aanleggen om groene ammoniak – en in de beginfase mogelijk ook blauwe – te lossen. Op het terrein is ook ruimte voor de ontwikkeling van een installatie waar ammoniak weer kan worden omgezet naar waterstof. In de toekomst zal deze installatie worden aangesloten op het landelijke waterstofnetwerk van Gasunie, waarmee de toekomstige waterstofmarkt in Noordwest Europa kan worden bediend.

Krachten bundelen

HES beschikt op de Maasvlakte over een strategische locatie met kadecapaciteit en directe toegang vanaf zee. Gasunie heeft een infrastructuur met bestaande opslagtanks en pijpleidingen. Vopak heeft met zes ammoniak terminals over de hele wereld ruime ervaring in het veilig opslaan van ammoniak. Door de samenwerking ontstaat er een goede uitgangspositie, waardoor de partners binnen enkele jaren de importlocatie voor groene ammoniak in Rotterdam kunnen realiseren. Het uiteindelijke investeringsbesluit moet nog worden genomen en zal worden gebaseerd op onder andere klantcontracten en de benodigde vergunningen inclusief een m.e.r.-procedure.

Het uitgangspunt is een onafhankelijke en open access infrastructuur waarbij de partners zelf geen eigenaar zullen zijn van de groene ammoniak. Binnenkort start een marktconsultatie waarin geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar kunnen maken voor de aanvoer, opslag en doorvoer van groene ammoniak en waterstof. Er lopen op dit moment al verkennende gesprekken met internationale marktpartijen.