Innovatie

Gasunie maakt aardgasleiding tussen Emmen en Ommen geschikt voor transport groen gas

Gasunie gaat een 60 kilometer lange aardgasleiding tussen Emmen en Ommen geschikt maken voor het transport van regionaal groen gas. Daarmee is er straks één centrale afvoerleiding voor het groene gas dat in deze regio geproduceerd wordt. De ombouw moet in toenemende congestie in de regionale netten voorkomen.


Leestijd: 1 minuut

Gasunie start begin volgend jaar net het geschikt maken van het leidingnetwerk. Hiervoor zijn een aantal technische aanpassingen nodig op bestaande afsluiter-locaties van Gasunie en bij koppelingen met de regionale netten. De verwachting is dat het eerste groene gas er per augustus 2025 doorheen stroomt.

Er wordt in Nederland steeds meer groen gas geproduceerd. Dit past bij de ambitie uit het Klimaatakkoord om in 2030 twee miljard kuub groen gas te produceren. De toenemende hoeveelheid groen gas levert echter steeds vaker congestie op in de regionale leidingen waarop de diverse regionale producenten hun groen gas afzetten. Eén centrale afvoerleiding moet dit voorkomen.

Groen gas is een hernieuwbaar gas en CO2-neutraal. Organische restmaterialen, zoals tuinafval, rioolslib, houtresten en mest zijn basismaterialen voor groen gas. Groen gas is hierdoor – in tegenstelling tot aardgas (fossiel) – CO2 neutraal.