Innovatie

'Groene Waterstof Booster': Hanzehogeschool en noordelijke bedrijven gaan samenwerken

‘De Groene Waterstof Booster’: dat is de naam van een samenwerkingsproject van Hanzehogeschool Groningen, noordelijke bedrijven en diverse andere organisaties. Doel er van is om de ontwikkeling van waterstoftechnologie te bevorderen. Het ministerie van economische zaken en een Europees Fonds hebben er 1,2 miljoen euro beschikbaar voor gesteld.


Leestijd: 2 minuten

Gasunie partner in Duits project voor ondergrondse opslag waterstof
Gasunie partner in Duits project voor ondergrondse opslag waterstof

Het bouwen van een innovatief ecosysteem voor ontwikkelingen op het gebied van waterstof in Groningen, Drenthe en Friesland. Dát is het doel van het samenwerkingsproject de Groene Waterstof Booster van de Hanzehogeschool Groningen en verschillende noordelijke bedrijven.

Het project dat gehuisvest is op EnTranCe – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen, draagt hiermee bij aan de beweging naar een circulaire, duurzame economie. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondersteunen dit initiatief gezamenlijk met een subsidie van 1,2 miljoen euro. Daarvan komt ruim € 750.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Met deze bijdrage faciliteert de Groene Waterstof Booster innovatieve projecten op het gebied van groene waterstof. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het mkb. Dat krijgt door dit project de ruimte en mogelijkheid om hun innovatieve groene waterstof ideeën in de praktijk te brengen.

In de proeftuin van EnTranCe wordt hiervoor alle experimenteerruimte geboden. Hierbij staat centraal: leren, demonstreren en testen. Door het delen van kennis en expertise op het gebied van groene waterstof ontstaan er nieuwe of verbeterde toepassingen, diensten en producten.

Denk hierbij aan vervoersmiddelen met als energiedrager waterstof, het verder ontwikkelen van waterstof voor cv-ketels of het verbeteren van brandstofcellen en electrolysers. Maar ook minder voor de hand liggende toepassingen zoals het ontwikkeling van een mobiele stroomtoepassing, los van het elektriciteitsnetwerk en regelgeving en veiligheid voor het gebruik van waterstof.

De Groene Waterstof Booster is een samenwerkingsproject van de Hanzehogeschool Groningen (penvoerder) samen met partners als: VNO-NCW Noord/MKB Noord, Noorderpoort, DNV-GL, RENDO, Kiwa, TCNN, Solarfields, NAM, STORK, BAM Infra, New Energy Coalition, GasTerra en N.V. Nederlandse Gasunie. Zij participeren, wisselen kennis uit en delen hun netwerk met elkaar.

Groene waterstof wordt gemaakt door water door middel van electrolyse te scheiden in waterstof en zuurstof. Daarbij wordt groene, duurzame elektriciteit gebruikt, die is opgewekt met zonnepanelen of windmolens. Op die manier wordt elektriciteit omgevormd tot gas. Waterstof wordt gebruikt om bijvoorbeeld duurzaam opgewekte stroom op te slaan, duurzaam vervoer te realiseren, om als brandstof in verwarmingsketels of als grondstof voor de chemische industrie te dienen of voor het gebruik van mobiele toepassingen.