Innovatie

Groningen: 16.000 elektrische auto’s in Stad in 2025; meer openbare laadpalen

De komende jaren gaat het snel met het gebruik van elektrische auto’s. De gemeente verwacht dat er over vijf jaar 16.000 elektrische auto’s zullen rijden. Maar hoe speelt de gemeente daar op in?


Leestijd: 2 minuten

Elektrisch rijden populair onder Groningers
Elektrisch rijden populair onder Groningers

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren en e-rijders sneller voorzien van een openbare laadpaal dichtbij huis. ”Elektrisch rijden draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. Daarom willen wij de overstap naar elektrisch rijden versnellen en faciliteren. Daar horen bijvoorbeeld laadmogelijkheden dichtbij huis bij”, zegt wethouder Philip Broeksma. Het plan maakt onderdeel uit van de nieuwe ‘Visie openbare laadinfrastructuur Groningen 2025’.

Als gevolg van deze visie ontwikkelt de gemeente een plankaart met honderden potentiële locaties voor toekomstige laadpalen, waarover medio 2020 een besluit wordt genomen.

Auto’s, vrachtwagens en andere vervoermiddelen zijn verantwoordelijk voor 23% van de CO2 uitstoot. Broeksma: “Wij stimuleren energievriendelijke vervoersmiddelen, zowel van batterij- als waterstof elektrische auto’s. Daar hoort voldoende gelegenheid om op te laden bij in het openbaar gebied om te voorkomen dat inwoners bij de aanschaf van een auto kiezen voor een brandstofauto.”

Naar verwachting rijden er in 2025 ruim 16.000 elektrische auto’s in de gemeente Groningen. Ongeveer twee derde van de autorijders heeft geen eigen oprit. Zij kunnen een openbare laadpaal aanvragen. “We zoeken nu nog per aanvraag een locatie voor de paal en nemen vervolgens een verkeersbesluit. Dat proces kost ongeveer 15 weken en die periode willen we met deze plankaart versnellen.”

Overleg met bewoners

Over de beoogde locaties voor laadpalen gaat de gemeente in de eerste helft van volgend jaar in overleg met met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dit gebeurt onder meer via bijeenkomsten en een online inspraakplatform. Broeksma vindt het  belangrijk om kennis over de buurt, de straat en eventuele verbetersuggesties op te halen. “De bewoners kennen de activiteiten in hun straat immers het beste. Bovendien krijgt de gemeente daarmee inzicht in eventuele bezwaren die er zijn.”

Eisen

De plek voor een openbare laadpaal moet aan diverse eisen voldoen, zoals voldoende ruimte op de stoep voor rolstoelgebruikers en een acceptabele loopafstand voor de e-rijder. Met de ‘Visie openbare Laadinfrastructuur Groningen 2025’ geeft de gemeente aan hoe ze daarmee omgaat. In de gemeente Groningen staan op dit moment ruim 150 openbare laadpalen. Daar komen de komende drie jaar naar schatting 400 palen bij.