Innovatie

Groningen neemt maatregelen om facturen niet te lang te laten liggen

De gemeente Groningen wil haar rekeningen eerder gaan betalen. De gemiddelde betaaltermijn wordt al korter dankzij een aantal maatregelen. “Maar we zijn er nog niet”, aldus burgemeester en wethouders.


Leestijd: 1 minuut

Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat de gemeente Groningen niet alle facturen van het midden- en kleinbedrijf op tijd betaalt. “Te late betaling is voor ons een zorg die wij serieus nemen”, reageren burgemeester en wethouders. De gemeente haalt een gemiddelde betalingstermijn van 30 dagen.

“Wij gaan echter uit van een gemiddelde betalingstermijn van 21 dagen. Wij nemen maatregelen om uitschieters te voorkomen en duurzaam op of onder de 21 dagen te komen.”

Daarbij gaat het onder meer om het instellen van een maximum betaaltermijn, het aanspreken van de organisatie op haar betalingsgedrag en periodieke rapportages over betalingstermijnen en -discipline.

Dat antwoorden B&W op schriftelijke vragen van de SP. “De SP is van mening dat overheden bij het betalen van facturen het goede voorbeeld moeten geven en dus ervoor moeten zorgen dat alle facturen binnen 30 dagen worden betaald.”